i6 17 VI. Vergelijkend overzicht der gecombineerde Balansen gedurende de jaren 1943 t/m 1947 (resp. van 721, 722, 722, 721 en 722 Boerenleenbanken), BALAN SEN. BEZITTINGEN '943 '944 194; 1946 '947 SCHULDEN '943 1944 1945 1946 1947 Liquida middelen. Verplichtingen aan derden. Kas, Giro, banken, etc Centrale Bank incl. vaste deposito's 1 5136469 406355321 18 37 421491790 55 44833444 590139977 78 44 634973422 22 89779571 1394134652 92 50 1483914224 42 20867366 989711803 '4 39 1010579169 53 ■8245963 875366213 95 42 893612177 37 Creditsaldi in lolpende rekg 576038496 139297872 11 83 732256799 183087634 21 29 1358683759 3'3489392 12 72 1002672796 217767850 99 63 988731869 212588036 40 05 Bedrijfscredieien. Voorschotten particulieren Hypotheken Debetsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen 90068865 70 72320659 33 64359039 12 48491204 08 10051204 53781619 83895175 230950 05 85 94 42 Overheidsbetalingen J) Geldkaarten en B.B. 100. 715336368 94 169489 10 915513922 60 35392500 5344014 81 1712909666 65 2236099 307955 66 82 1222984703 10 859020 256527 282395 18 '3 29 1202717848 05 34404017 82 124472883 52 27848643 53 100169302 86 31336022 72 95695061 84 55430674 78 103921878 86 147958950 26 Eigen kapitaal. 26680572 58 28037746 95 29145220 67 32363055 12 26 Beleggingen. Aardappelwissels Effecten Deposito-Obligaties Centr. Bank Deelneming in Leningen a publ.r. lich Voorschotten aan publiekr. lichamen 77245824 88205955 3221364 2560934S 45 78119468 94008708 2500500 31820542 88 04 46 .76776 41781767 92804762 2446500 25970052 63 59 97 63 1281594 786739 3' 67 5859260 30547292 108744695 521220 20341628 27217733 r>4 34 Reserve Koersverschillen Reserve Dub. Debiteuren 245294 153800 1694897 153885 25 7' 61 99 28928451 '4 3I93I7 177828 1594830 166469 24 77 12 9' 30256192 99 731652 238156 1543782 343671 77 5' 97 98 32002484 90 1063509 233725 1423930 422537 74 63 3' 93 35506758 73 881748 2555'4 1108429 510111 24 19 '5 44 36085240 28 3' 194282491 88 206455219 38 163179859 82 '997'37 21854729 17372991 32 50 '5 30 144613723 45 ï>2 95 69 ■93231831 '4 Belastingen. Nog te betalen Rente, Prov. en Kosten 145820 69445 40482 72 47 7' 152910 70737 3102404 '9 65 64 2854137 470527 342069 45 26 66 4680932 284281 210085 06 69 22 1632869 187286 165178 96 21 7' Immobilia. Kantoorgebouwen Andere vaste goederen Meubilair 2101951 852599 80363 1238900 83 48 17 4273814 48 2017686 783117 66092 '379750 74 40 68 4246646 82 1856225 729145 53245 1395200 47 13 99 4033814 59 1879465 822140 68255 1565200 90 81 74 4335062 45 2254086 793947 156875 2242750 58 62 46 5447659 66 1514492 1528468 97 4162038 09 3092162 '7 2248026 02 Aandelen Grondkapitaalbank 51200 49200 49100 48200 48200 Te vorderen rente. Voorschotten Effecten 454639 859028 22 32 1313667 54 582253 1095486 22 06 '677739 28 689667 1002641 18 52 1692308 70 480290 1075965 80 52 1556256 32 571596 1327082 32 '5 1898678 47 Koersverschillen Provisie en Kosten Zekerheidsstellingen Diversen 5) Verlies 9836 85 I69 54207 07 94 82 14787 1648 2779080 297596 07 39 60 42 14788 1532292 2626037 3436 54 '9 45 46 12930 1430948 211383 49370 78 '5 25 18 10175 319974 282172 226629 63 92 70 08 74603506I 80 950664643 04 1752740924 01 266758922 97 1243036449I23 746035061 80 950664643 04 1752740924 01 1266758922 97 1243036449 23 Hypotheken 1943 t/m 1946 onder voorschotten particulieren. 2) Overheidsbetalingen 1943 t/m 1946 onder Debetsaldi in lop. rekg. en Creditsaldi in lop. rekg. *1 Aardappelwissels 1943 en 1944. onder Kas. Giro, Banken etc. 4) Voorschotten aan publiekr. lichamen 1943 t/m 1945 onder voorschotten particulieren. 1944 Diversen debet incl. 2.667.771,08 Hulpcentrales. 1945 2.357.374,28 6) 1944 Diversen credit incl. 3.046.972,26 Hulpcentrales 1945 102.631,02 VERLIES- EN WINSTREKENINGEN. LASTEN '943 '944 1945 1946 '947 I 1449899 83 12169936 33 14325664 30 17658245 50 15946746 '9 2IO3082 64 1968543 96 2433531 21 2493339 74 2178531 80 3' 25 i3438o 50 IO5460 128650 45 118033 94 162231 45 259893 25 3295571 04 3330066 75 4608517 21 6474120 46 7214616 84 3218231 89 1799527 58 749313 72 1514492 82 1528468 97 4162038 09 3092162 '7 2248026 02 18468537 58 19125666 46 28866016 64 31679626 90 28731508 32 BATEN 1946 Intrest spaargelden in lopende rekening aan de Centrale Bank van de Reserve Jaarlijkse bijdrage aan de Centr. Bank Onkosten Reserveringen Winstsaldo (lopend jaar) Intrest van voorschotten in lopende rekening Effecten van de Centrale Bank Provisie van voorschotten 11 in lopende rekening Diversen Verliessaldo (lopend jaar) 4076073 1603447 5533183 6564803 14140 181360 441320 54207 18468537 3002814 1125606 5080177 8971264 6407 '52955 488843 297596 19125666 2369200 890126 4540687 20159631 7664 248933 646336 3436 28866016 2192952 1621590 4612468 21129553 5660 34'328 1726703 49370 31679626 3475405 2596497 4673991 16924903 14796 349957 469327 226629 28731508 Intrest van de Reserve 1943 t/m 1946 onder Winst. Reserveringen 1943 en 1944 onder Onkosten.

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1947 | | pagina 9