- 4 c LASTEN COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK INTEREST ONKOSTEN RESERVERINGEN Spaar gelden Lopende rekening Bijdrage Centrale Bank Waarborg- A, B en C Afschrij ving Salaris personeel. Pensioen premie diversen 46 1 Vries 47 Weerdinge 48 Westerbork 49 Wijster 50 Zuidbarge 51 Zuidlaren 52 Zuidwolde (Dr.) 53 Zwartemeer W.A. 54 i Zweeloo 55 Zwindersche Veld 59954132 39°1 '3 44012 1 1 10311 43 998032 463S746 3008495 1700 14 1689843 37o8 14 1 208 c,77 38 971 I '22 718 15 1736 33 64951 115 1373 ?2 '52)27 59 76 1601 48 '73° 59 1 52720 7 I 3907 50 IO.437 89 715 80 656 190 173 7lO 272 I 2 1 421 IO4 2 1305 1 369 50 2030 - 95 35 - 924 30 234— 208.80 100 - 1314 499 30 73 386— 123)80 27295I60 16564 77 18883 2517 8983 3251 3S81 1 1998 67 5160 10 995 03 4352.98 3802 14 479O44 07 Reservering belasting' 3360 20 23 io8i 10 reser veringen Winst i o 1 o7|91 178404 16458 92 2671I99 2431 35 loosójsg 2126 87 956(35 6973129 :22995'64 ATEN INTEREST PROVISIE Voor schotten Effecten, Deelnemingen, rekening Schatkistpapier Lopende Centrale Bank Voor schotten Lopende rekening 108 I 32,91 9131 21 72771 97 17309 20 1688994 75748.04 38295 59 4005.48 30639108 9484 37_ 2164056 5 1 3619 127 53S6 741 65 135 36 2365 6432 129 259I34 45° 5° '9975 5129 1232669 911 10 859S04 1274 I082 5566 l 298 298 4142 60 350 72 248465I79 16038 701 7136 3634 594' 75620 7142 50247 1I3I06I 938570 15308191 4191 53 1005122 7179 62 23967 3032147 1 5201803 25679I91 2375 80 18594I24 619298 1404292 37 57 60 125!— 721172 145 50 82966 '3' 4i 22221 34 70 136)77 12681 58 527 56 10279 574 89 2 1 6 04 123 15 454 58 49887 196 30 33828 21217 38562 57 2038 33 8412 4S

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1947 | | pagina 42