=F 1 - - - - - 4 b b 5 Volgnummer Centrale Bank BEDRIJFSCREDIETEN BELEGGINGEN AANDELEN ONROERENDE EN TE VORDEREN ROERENDE GOEDEREN RENTE Provisie kosten Zeker heid stellingen Verlies Diversen Diversen II Balanstotaal Spaargelden Rekening houders Over- heids- betalingen Geld- kaarten B B. v. 100.— RESERVES Belas tingen Nog te betalen rente, prov. en kosten Diversen II COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK Giro Bank Voor schotten Hypotheken Debetsaldi lopende rekening Over- heids- betalingen Schalkisl- papier Effecten Deposito- Obligaties C.B. Publiekr. Deel nemingen lichamen Voor schotten Centrale Bank Grond- kapitaal Bank Kantoor gebouw Andere vaste goederen Meubi lair Voor schotten Effecten Deel nemingen etc. Gewone reserve Bij zondere Reserve koers- schillen Reserve dub. debi teuren Pen sioen fonds Winst Diversen I 46 47 4s 49 50 5' 52 53 54 55 Vries Weerdinge Westerbork Wijster Zuidbarge Zuidlaren Zuidwolde (Dr.) Zwartemeer W.A. Zweeloc Zwindersche Veld 41174 97 737o;57 49656 20 1 2042 65 239S2 53 44884 28 6526150 2742 71 65471 j 17 124895 1>618932? 3774044 306l/I 2847606 564055 327294 2246726 I2IO94I 176712 960944 358885 85 32 78 Ol 43 09 52 79 07 575" 5800 56615 3398 8219 3943 3076 65 5 >95 681926 9' 50 133169 I44O 65307- 42013 69106 37 23090 356o 5325 '37>5 316152 77 37434 39 272264 77 3'232(40 6593422 24152903 55886 94 895o;3i 127935 50 '3924 37 '3 - 1469 S4 398 47 25 1502 20 S2441 519I00 199568 66 8/ 475189 7972 2 1 I4 50 96190 I69566 4575" I/4I5 "745 95898 7000 69 SO 3' 88 32 - 01 IOCO 3000 1 5000 12891 26360 17500 31300 17500 17280 I15OOO 72 115900 IO4407 3O0O 2 19673 6250 3' 83 76 I ÏOOO 700 200 2500 7500 2500 IOO 300 200 IOO IOO IOO IOO IOO 9665 41752 900 76 94 3501 2462 80 40 .8; 23S 672 254 I I I I 75 60 50 50 2367 54 11960 37464 -87 43' 64 1213 50 8430 2360 5266 283 I 184 1960 4988 4'3 '23 1613 25 38 '7 16 48 75 75 33 "I 35 774 203 765 40 40 80 2038 33 304 IOO3 14 86 4050 57300 9 6123 25 53 87 62 87 4905137 381288 3613019 782123 67/014 3158603 1762566 221535 1384043 403234 97 92 27 67 40 35 32 91 47 66 29 3986177 300754 3319244 715053 648980 2872693 1684065 182812 I2I3943 251704 56 45 98 89 77 22 76 25 69 21 80 723807 64585 206534 46329 "334 166323 10548 26516 135524 146755 oS 97 37 30227 312 59 63 2899 6624 55 83 37 84 5 138482 12733 52396 17214 1 2967 102685 5587 2695 22834 4774 87 91 20 49 97 70 86 66 75 73 495 4500 ÏOOOO 6056 4' 4' 10760 692 8384 557 1300 725 34'4 525 25 80 40 80 67 575 425 1540 756 47 37 29 59 IOIO7 1784 16458 267 1 2431 IOO56 2 1 26 956 6978 9' 04 92 99 35 89 87 35 29 237 2098 649 607 18 55 26 30 10 20 20 69346946 66i 272065205 7732343 35 118488138 12953'7 756;147 25060 922563 44 2601281 95850 3500 I 20984 '7 18526 18 7877 80 32501 oii 83063 18| 40229 11300I20I 841248 '455 27 2217786 97184175 79549176 14698123 142291 79l 1023 2321234 47354 3' 17704 46 37056 130721 9125 222995 64! 7165 50 202

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1947 | | pagina 39