voos 4 a SPAARGELDEN. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK Aan tal Aantal Totaal der Spaar- Spaargelden Leden boek_ 0p 31 Decem- jes ber 1946 Bijgestorte Spaargelden in 1947 T erug- betaalde Spaargelder in 1947 Totaal der Spaargelden op 31 Decem ber 1947 Totaal der Voor schotten op 31 Decem ber 1916 Nieuwe Voor schotten in 1947 Vries Weerdinge Westerbork Wijster Zuidbarge Zuidlaren Zuidwolde (Dr.) Zwartemeer W.A. Zweeloo Zwindersche Veld 728 8 619 '5o 115 445 3 13 48 227 i8_5 16397 2482 220 2133 494 362 2142 1546 297 1096 296 64352 4217552,05 260172156 3301205145 74091848 700526172 31 1312392 176607877 198455! 13 1219175 42 265003149 824950249 1 965500 88 13279 1058933 206220 270512 979046 397961 123612 427875 50454 26370557 1196875 72697 1040894 232085 322058 1219477 479974 139254 433107 63754 29316404 39S6177 300754 3319244 7i5053 648980 2872693 1684065 182812 1213943 25 17041 70^49176I80 66884 440 61872 '5273 3043 56810 17446 2355 4433 9950 iq8q| 2088337106 760C0 - 7000 - 132100 3 2 200 525O- 215C0- 9IOOO 1800: 6950- 45oo|—L 2O52O95! ;0 SCHOTTEN. Terug betaalde Voor schotten in 1947 Totaal der Voor schotten op 31 Decem ber 1947 LOPENDE REKENING Aantal Rekening Courant houders Stand op 31 December 1946 van de Debiteuren Stand op 31 December 1946 van de Crediteuren Gestort in Uitbetaald in 1947 Stand op 31 December 1947 van de Debiteuren Stand op 31 December 1947 van de Crediteuren 3965 138919 200 7240 72050 I21922 206 2 4541 I 74 50 8219 5260 40 73050 82280 26166 530 3625 863 10520 735 «37«5 3 7 8 5 -117 5 3402 578 317 22 192 50 '4 85 46 6306 277641 98 IS32998 18043504 24922! 12 42338;09 120343 06 I 77°6|35 6691 31 105638139 276/ 31 5500944:67 922015 03 58580:25 151591 54 52791 28 I 2826 26 242354 40 8440 24 4852970 145454 12 160498184 15 14S;8S|So 2659175 91 141806 11 2194S7S 20 191496 80 190436' 50 118731305 9I936! 123164 27 1041829 82 167855 25 64524979194 2S95894 65 154904 80 2231764120 204269 01 215524 58 1384530 29 1 2S007 S5 147436 91 1074056 72 I92755|45 67207044I29 316152 77 37434 39 272264 77 31232 40 65934:22 241529 03 558S694 8950 31 127935 5o 13924 37 7732343 35 723807 oS 645S5 97 206534 37 46329 35 1334 31 166323 13 IO548 98 265 l6 06 «35524 33 146755 7° 14698123 13

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1947 | | pagina 36