- I* COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK 9' Wartena 92 Wieuwerd 93 Winsum (Fr.) 94 Wirdum 95 Witmarsum 96 Wolvega 97 Wommels 98 Workum e.o. 99 Woudsend 100 Wijnaldum 101 Wijnjeterp Kas Giro ïn event. Bank BEDRIJFSCREDIETEN Centrale Bank 12188 62 4372 13 2418 6. "033 09 21113 28 20771 97 4498 68 57i6 02 10462 5.3 8406 04 23397 55 40989915 630309! I 1 730c,j7|63 7523841,85 IOO46I4 30 702255 I172321 868765 366123 Voor schotten Hypotheken lopende rekening Over- heids- betalingen 1 107065 97 -t '7"s7 30780 900 2845 1915 14740 10345 642 6441 3295 175 606 3 00675031 7500 12050 500 41955 2500 700 7045 30475 3163758 33223 67351 9886 72042 119170 21892 251424 33270 769 160437 t,S;7Si/)9J 7006 Schatkist- 4874671 [58 Deposito- Obligaties C.B. Publiekr. lichamen Deel; nemingen 84830- 7147621 1052543! I 2SOOO- 88197 21 2167955! 684803: 1668056 68950- 116855 '67365 9: 1 56252169: 3000 3000 i 46000!- 3OOOO 22500 360OO 4OOOO 28500 Centrale Voor- Bank schotten 27000 46000 8802 IOOO '770857 2000 2000 3000 2500 2500 5500 200 2500 150 3000 269550 Grond- kapitaal Bank Kantoor And,, vaste Meubi Voor gebouw goederen lair schotten IOO IOO 100 IOO IOO ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN 19287 261115 TE VORDEREN RENTE Effecten Deel nemingen - 965:96 I 1 450 8oi66|4o| '4474 683 343 6 564 982 '423 2339j58 737 50 597 2337 '67475 68 436 Zeker- stellingei 2692 2 X I ^1 3216*67 426063 b 7 Diversen II 656936 732641 1023428 919744 1209675 1901428 841708 160631 IOI2694 5'9495' 1127497 iS i '6947040 42 Spaargelden 586542 679887 806341 854653 817476 1651888 769595 1466390 922896 296079 Rekening houders Geld- Over- kaarten heids- betalingen B.B. v. 100.— Gewone reserve 35182 196839 40249 371 109 198187 5'147 98054 4979' 216179 995382 87 13840757 2.3 '9153935 '3 92203 55 28262 92 17282 36 3289 54 15654 92 19424 42 34 50 20186 89 49475 7' 201 59 34 309 50 28709 98 38644 18 '9 90 5870 56 6414 58 26642 86 16765 5 2130 3422892 87 Bij zondere reserve Reserve koers- Reserve dub. teuren Belas tingen Nog te betalen rente, prov. en kosten I303 1651 8528 5 4'3 1150 I750- 2767 28447 4 1651 116 3581 212 853 42S3C 225 - 736 5 2146; 56 1970642 683S 3761 84

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1947 | | pagina 29