STATISTISCHE GEGEVENS BIJLAGE AANGESLOTEN BANKEN OVER HET ]AAR 1938. CENTRALE RAIFFEISEN-BANK OVERZICHT VAN DEN OMZET. 1937 1938 BIJ HET JAARVERSLAG DER COÖPERATIEVE TE UTRECHT OVER HET JAAR 1939. rrr.°"cRB,M.d LOK ,93» Rabobank Nederland 1 Bednjfshistone 48 Terugbetaald. Oni vangen. In Rekennig Courant. 1937 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December I3-4i3.S83j54 13.730.041(63 17.601.45 1 [61 28.482.072 79 16.73 1.290 17-670.941 18.5 16.074 15.242.608 I5-4M.567 23.118.17863 '7-35°-455 27 24.529.843(21 22i.8oi.ioS 49 2°.i35.937j36 18.701.14903 18.977.601 |Ó4 '8.539.43b 64 24.030.394I98 19.093.509(85 20.346.91 5I02 17.765.222(28 18.138.17882 20.147.732151 24.314.881:31 23.327.584(19 243.518.543 63 Meer TERUGBETAALD DAN ONIVANGEN. 9.942.636 15 2.970.446 1.202.259 '4.H5.34' 29 Meer ONTVANGEN DAN TERUGBETAALD 6.7 22.353:82 4.971.'07(40 1.376.15003 7.299.104 24 1.422.568 55 '•830.840 55 2.522.614 11 2.723,611 69 6.964.426 04 35.832.77643 1938 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Terugbetaald. Ontvangen. In Rekening Courant. 15.79S.489 26 i6.296.854t45 23.279.224(30 35.851.088(57 18.533.019(77 16.966.890(53 17.009.358(38 14.480.930:60 22.777.385 24 20.464.163(62 15.809.320 69 23.121.321 78 240.388.047(19 20.902.641 35 19.204.386(52 17.123.056(93 1 5.070.120:69 25.976.807(20 18.919.558(83 18.362.89029 '6.583.636(10 15.897.796 55 20.276.974106 22.580.838119 24.777.165:07 235-675.871 78 Meer TERUGBETAALD DAN ONIVANGEN. Meer ONTVANGEN DAN TERUGBETAALD. 6.156. i Ö73Z 20.780.967 88 6.879.588 69 187.18956 34.003.913 50 5.104.152 09 2.907.53207 7.443.787 43 1.952.66830 '•353-53' 9' 2.102.705(50 6.771.517 50 1.65^843,29 ?.n ">n 1 t ->Q BETREFFENDE DE

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1938 | | pagina 1