STATISTISCHE GEGEVENS BIJLAGE AANGESLOTEN BANKEN OVER HET JAAR 1935. CENTRALE RAIFFEISEN-BANK OVERZICHT VAN DEN OMZET. 1934 1935 BIJ HET JAARVERSLAG DER COÖPERATIEVE TE UTRECHT OVER HET JAAR 1936. 48 Terugbetaald. Ontvangen. Meei Meer TERUGBETAALD ONTVANGEN DAN TERUGBETAALD. In Rekening Courant. DAN ONTVANGEN. 1934 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December i2264631 67 I4I07459 42 1611293468 25047527(67 15316137 24 13684190,19 14004744 60 12727997(19 12762645 25 >748725743 '39'573' 98 2127846064 188709717 96 18773831 29 15849875 97 14833028:48 14098812 84 22052882)12 16567792 17701629)69 17603268 19 16294900)97 17798241)15 20128408:37 22872551 '94 214575223 51 1279906 IO9487I4 1222862I 20 83 03 6509199 62 174241655 6736744 88 2883601 81 3696885 09 4875271 3532255.72 310983.72 6212676,89 1594091(30 38094126(58 Terugbetaald. Ontvang Et In Rekening Courant. 1935 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December '5257374:94 >236595243 16458764 25 28452348I57 >7939414(32 13636421I33 >539419939 11782548163 15076481 04 18506853:96 12493862 86 16664567)33 194028789)05 19265847(45 15244607 27 >351210420 13221163 04 18670557,27 3343047'61 >4148335 75 12538700,15 1226549023 1425902171 17266019 73 '8859134(39 18259402880 Meer TERUGBETAALD DAN ONTVANGEN. 2946660 05 15231185 53 293373 72 1245863 64 2810990 81 4247832 25 Meer ONTVANGEN DAN TERUGBETAALD 26775906)- 4008472151 2878654 84 73"42 95 756151 52 4772156:87 2194567 06 '5341 U5 75 BETREFFENDE DE RBO004000036 Jaarverslagen CCRB. Med Lok BK1935 Rabobank Nederland Bednjfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1935 | | pagina 1