VERGELIJKEND OVERZICHT van den totalen Omzet der 719 aangesloten Coöperatieve Boerenleenbanken gedurende ZEVEN boekjaren 19261932. - - ■4° OMSCHRIJVING. 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Aantal aangesloten banken 717 718 720 725 727 728 729 Leden 125.IOI 131.926 I37-492 '43-195 149-337 151-583 151.287 Spaarboekjes 251.887 273.056 293.409 31I-758 335-149 341-979 342.954 Voorschotten 70.275 74.102 75-979 82.620 87.418 91-479 91-932 Rekening Couranthouders 35-158 37.029 39-409 42.5 IO 44-541 45-577 45.610 Spaargelden. Saldo, begin van het boekjaar 228.384343 716 241.762.280 55 261.672.662 17 289.043 309 635 ,311.364.184 36 330.552.190 075 313-399-556 77 Bijgestort in het boekjaar 137-113-103 22 142.575.016 36 158.804.770 54 168.712.3 I 2 79 ;i73-383.737 OI5 151.031.190 79 106.603.313 3' Terugbetaald in het boekjaar 123.735.166 385 122.849.833 58 131.434.123 075 I45.428.7i9 875 !'54-195-731 OI6 168.183.824 095 i3i.49O.763 19 Saldo, einde van het boekjaar 241.762.28oi55 261.487.463 33 289.043.309 635 312.326.902 55 330.552.190 071 3(3-399-5 56 77 288.5 I2-IOÓ 89 Voorschotten. Saldo, begin van het boekjaar 115.837.356 20 127.010.9191655 130.788.403 925 139.643.560 58° 154.235.906 87 163.428.3S0 5i5 l69.764.546 72 Verstrekt in het boekjaar 36.365.390 IO 29.070.669 155 35-155-878 32 43.362.322 05 38.903.524 I25 33-771-215 3is i7.722.235 565 Terugontvangen in het boekjaar. 25.191.826 64 5 25.426.614 SS5 26.300.721 66 28. 170.699 955 29.711.050 48 27.435.049 11 22.O48.l84 6S Saldo, einde van het boekjaar 127.010.919 65' 130.654.973 925 139-643-560 585 i54.835.l82 68 163.428.380 515 169.764.546 72 '165-438.597 605 Loopende Rekening. Saldo debiteuren, begin v/h boekjaar 83.686.639 I9S 92.311.945 34 95-450-139 67 99.900.050 Ó36 111.853.072005 116.844.249 4i6 Il5.SOO.731 015 crediteuren, begin v/h boekjaar 28.582.343 765 27-968.377 29.046.481 745 34.572.591 71 34.711.509 87 34.570.655 62 3O.766.O76 925 Ontvangen gedurende het boekjaar 201.281.853 78 221.454.039 42^ 257-34.036 58 280755.703 46 280849.818 39' 254-954-'32 96' 2O2.OI4.673 47H Uitbetaald gedurende het boekjaar 210.521.126 S45 223.487.512 OI5 256237.837 58 292.787.84i 57 '285.981.850 065 2 57-7' 5 193 26 i98.568.739 29 Saldo debiteuren, einde v/h boekjaar 92.311.945 34 95.404.439 79 99.900.050 63° Ii2.O94.579 895 116.844.249 4i5 115.800.731 OI5 I IO.7i9.9i8 85 crediteuren, einde v/h boekjaar 27.968.377 145 29.027.399 IO5 34.572.591 71 34.734.982 86 34.570.655 62 30.766.076 92" 29.131.198 94s Onder DIT aantal zijn begrepen de beide Zuivelbanken en 8 Coöperatieve Boerenleenbanken-Handelsvereenigingen.

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 74