■38 OVERZICHT VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER 1932 3° 2 3 gq m3 2 2 w 11 is o 6 m8 e rn» o 3 cq NAMEN DER REKENING TELLINGEN GROOTBOEK SALDO'S PROEFBALANS Aandeelen Centrale Bank f 3.04c f 3040 I Gebouwen Meubilair I Effectenrekenin)! 2.672.48e 65 f >-593 342Ao 1.079. >44 25 Beleening op effecten 243.86c >03-333 50 140.526 50 Beleening op goederen 194.00c 166 225 27.775 Debiteuren 948.400 924000 24.400 Leden (Zuivelfabrieken) >7-263.334 96 16.471.108128 792.226 68 Leden (Div. Vereenigingen) 24.120.188 83 23.243.86085 876.327 98 Div. Debiteuren en Crediteuren 24-039.357 39 23.510.565 60 528.791 79 Centrale Raiffeisen-Bank >2323.673 90 11.402.037I53 921.636 37 Centrale Raiffeisen-Bank (dep.) 2.000.000 I.OOO.OOC 1.000 000 30 18.824.897 78 >09 143 52 Postcheque- en girodienst 3.i67 397 11 3.164.306 23 3090 88 Kassarekening 51.732.25309 51.656058 58 76 194 5 Couponrekening 975742 44 936.199 >9 39-543 25 Vreemd geld 94 1.166 890 20 295 74 Vorderingen wegens borgtochten >97-888 24.530 >73 358 30 Incasso-rekening 7 191.293 34 j 7->9>-293 34 Vreemde Wissels 5239.549 IS 5-239 549 iS Nederlandsche Bank C. B. 8.472.649 56 8.472.301 87 347 69 Nederlandsche Bank C. Z. 2S.978.697 18 28.972.181 36 6.515 82 Reservefonds 658 504 69 658.504 69 Fonds voor Schadeloosstellingen 55 35 173630 25 >73-574 90 Borgstelling Conciërge 500 500 Deposito's 2.220.820 3-789-855 >569035 Spaargelden (letters AL) 1.900653 38 3784.863 40 1 884.210 02 (letters MZ) 411.732 27 2.710.205 67 1.298.473 40 Betaalorders 3.736.12414 3.762676 7> 26.552 57 Verstrekte borgtochten 24 530 197.888 30 >73-35» 30 Onkostenrekening 118.550 >7 6.839 48 111.71069 Zegelrekening 9-542 30 8.908 07 63423 Renterekening 266.786 85 378-244 38 1 1 457 53 Provisierekening 3-8i7 9> 22.856 70 >9-03S 79 Inspectier Dienst 13.361 29 13361 29 Nederlandsche Varkenscentrale I37-323 34 >37-323 04 f 219.708.337 *7 f 219.708.337 87 f 5 914.705 20 f 5 914,705120 >39 fi 01 u C/D O PO i-O tv» tv» po CO N O t 4- 00 Ós vd co On NO t-v. 00 N LO Th C\ K N - co O CN CO IV» O CN CO -h ON lo lo ro <Ti fO >0 I\ NO PO 00 tv» 00 M tv. C 0) 13 u ei 3 O O ►J e C3 N CJ O O Q* O O .-J M o ai co ON s O O o Q Ou O CA O U G O G 0) u -H a ai G •p a> G 2 2 cd <M 3 i V. O I "OO ai ai a> 3 >5 "o n Q a> "OC O w .G 1- a> S G4 ai -d ai u c/i c ai o o a CQ c/3 'c/i G O CU --o "x O ai _o ai j-. ai cd ai Q iJ Q CQ Pi t\N ON M CO PO i-O NO 00 00 CN N CO O po tv» On O >- tv» 00 Th tv» o Th co' M* NO NO PO t-v VO O O O - po vö ■*h po vo oo On Th On n-o to 01 PO 0 0) 'OD G N O CQ Gd G cd CQ C G ai ai "ai ai cd 3 03 O 3 J3 CC o O s W CO Q cC 'ai *3 M g I QJ OD ai hJ -g SS ai .t5 -* G*J -3 S c ai 5 cd h -2 O G c ai S G .52 5£ a> ai *S J3 04 K CQ N O GiJ Gd G G cd cd CQ CQ T3 G cd Gd ±2 C G o CQ cu a :0 :0 O O O O cd cd Tl T ai o) Tl T3 ai ai O G ai "cc .2 ai G 3 ai er Gij /ai ai GS O 3 ai ai "OU "CC -3 2 ai Ti ai CJ 'OU ja O O W o "O Jm a CA O O N l\ O W 01 tv» NO N O tv. PO ïO CO NO -+ O 01 CN CO 01 NO CO m' co" O'. »P' ON O CO O CO Th po 00 - N ON G ^ai ld N u ai T3 cd •oa u ai f- G G G3 aT a <s> G •oj: O G u 'g 0 G G*J ai 0 C/3 u Vm ai Ti •oc ai N G oi *ao S .5 c 3 3 ?j u ,5 S ai ai 5£J P CQ W G cd s GiJ G ai o P-. On Th ^o tv» oi NO -^h oo CO ipi tv - NO ON ON M HM Th oi NO Ol 'O PO ON NO O T3 G ai CQ GiJ G cd CQ Q T3 G ai f3 c' ai «o 3 G .G >h "5 2^ J -2 S c _ii ai ■*-' c nm ,g N C/3 G C S 0) -H-, •oa S G c 9^ O cd GiJ TJ c :sr O CQ J

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 70