Coöperatieve Boerenleenbank en Handelsvereeniging te Stoutenburg (Achteveld). Bezittingen. Gecombineerde balans op 31 December 1932. 596369 249; - 31044 6072 7702 Lasten. Winst- en Verliesrekening der Handelsvereeniging te Stoutenburg (Achteveld) op 31 Dec. 1932. Baten. Lasten. Winst- en Verliesrekening der Coöp. Boerenleenbank te Stoutenburg (Achteveld) op 31 Dec. 1932. Baten. Kas Uitstaande voorschotten Vorderingen in loopende rekening op leden Vordering Centrale Bank Aandeelen Centrale Bank Waardepapieren Meubilair Vaste goederen Nog te vorderen rente van voorschotten 11 11 effecten ii n boeten Debiteuren Goederen Wegenkapitaal Machinehuur Emballage 6029 71 - 289165 59 - 48972 81 99021 67 100 - 45900 1630 - 25779 50 1481 45 1134 53 332 60 106824 91 16756 14 9575 233 80 886 15 653823I86 Spaarbank Deposito in loopende rekening van leden Reserve Te betalen onkosten Crediteuren Winst Handelsver1698.72 I Boerenleenbank f| 8438.18° Schulden. 84 24» i5 90 10136190' 653823 Inkoopen 291031 [64 Inkoopskosten- 15 2 39 59 Onkosten - 371228 Loonen - 695341 Interest 4363 72 Bezorgkosten 6898 15 Afschrijvingen- 3747 9° Maalloon en electriciteit- 1002207 Overschot 1931 8438 18° 350406 94' Verkoopen815 Diversen63 Entréegelden 5° 350406,94' Interest voor Spaargelden iS924|44 voor loopende rekening Bijdrage Centrale Bank Onkosten en afschrijvingen Salaris kassier Winst Boerenleenbank 133,1» 14843 Soó;o9 I200I 1698! 72 229I0I56 Interest van Voorschotten I[434j36 loopende Rekening (leden) - 2235 17 Centrale Bank- 1885 40 Diverse ontvangsten2953 69 Rente Handelsvereeniging - 4401 94 2291056

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 68