Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging te Steenwijkerwold. Bezittingen. Balans per 31 Mei 1933. Schulden. 3 Verliezen. Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Steenwijkerwold. Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 1 Juni 193231 Mei 1933. Winsten. Hoofdgebouw te Steenwijk Pakhuizen, Filialen Molens Woonhuizen Machinerieën Paarden en Auto's Kassa Effecten Debiteuren Voorschotten Coöp. Centrale Raiffeisenbank Leden in Rekening-Courant Postcheque en Girodienst Emballage Voerartikelen Meststoffen Turfstrooisel tixploitatie Graanmalerij Rente te vorderen van voorschotten Diverse onkosten Woninghuur Onderhoud paarden, wagens etc. 31876 16417 3539 13465 2841 3550 10 31758 79 15493 118647 88 207405 50 385615 26 329267 25 7916 84 5252 79' 27356 85 37973 76 91 80 1368 22 17263 508' 07 33 92 787,: 12 Spaarbank Aandeelenkapitaal Reservefonds Fonds voor prijsverschillen Pensioenfonds Crediteuren Voerartikelen Meststoffen Onderh. paarden, wagens, auto's Expoitatie Graanmalerij Diverse onkosten Rente Fonds ter bevordering welvaart leden Winstsaldo nog te bestemmen Nog te betalen 1127809 65 9856 50 - 53785 74 8000 6865 71 10277 18 556 04 160 73 56 10 537 52 4302 84 8544 13 65 55 27607 59 1258425285 1258425 28s Rente aankoopafdeeling Bijdrage Centrale Bank Diverse onkosten Afschrijving gebouwen en machines Winst 5664 06 32211 o 5861191 9001; 27607 59 10120666 Voerartikelen Meststoffen Turfstrooisel Expl. graanmalerij Woninghuur Expl. paarden, wagens, auto's Rente B.leenbank afd 64393 27 17013 98 187 18 5176 40 1062 3744 01 9629 82 ioi2o6'66

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 67