Bezittingen. Coöperatieve Aankoop- en Bankvereeniging te Oudewater. Balans op 31 December 1932. Schulden. - - - - - - - - - - - - - - - Lasten. Winst- en Verliesrekening op 31 December 1932, Baten. Bezittingen. Coöperatieve Handelsvereeniging en Landbouwbank te Sevenum, Balans op 30 Juni 1933. Schulden. Verliezen. Winst- en Verliesrekening op 30 Juni 1933. Winsten. 5° Kas Uitstaande voorschotten Vorderingen in loopende rekening op leden Aandeelen C. B Meubilair Weegbrug, Machinerieën Goederen Debiteuren Vaste goederen Nog te vorderen rente en provisie Aand. Grondkap.bank Vrachtauto Crossley-motor Maalstoelen Hijschtoestel, kunstmeststrooier, Humesmolen Varkenscentrale 4614 66 43090 17242 74 90 25 250 27004 62 83184 84 25200 157 5o 100 1001 3300 3950 2002 IO8 24 211320 60 Spaargelden Deposito in loopende rekeningj - Obligatieleening Ledenkapitaal Reserve Diversen Reserve Nieuwbouw Crediteuren Centrale Bank Winst Boerenleenbank 2495.75 Handelsvereen1504.25 114740:58 2 3612J46 11850 15155;65 9679)05 2305:5 1 9504415 831 07 19641 75 4000 21132060 Interest voor Spaargelden f 11 11 loopende rekening Intrest Centrale Bank Bijdrage Centrale Bank Onkosten Handelsvereenïging - Onkosten Boerenleenbank Res. nieuwbouw Afschrijving Weegbrug en vaste goederen Winst afd. Bank 2495.75 Winst afd. Handelsver1504.25 4238 80 972 33 1415 63 70 56 405 16 195 "34 15 5004 416 3150 4000 60502 08 Interest van Voorschotten loopende rekening ,1 Handelsvereeniging Diverse baten (Bank) 11 1, (Handelsvereeniging) Bruto winst goederen 2668105 832 78 63201— 506.39 7047;02 6 43127,83' 6050208 Kas Voorschotten Debiteuren Waardepapieren Aandeelen C. B Centrale Bank Goederen Rente (nog te vorderen) Diversen Postcheque en Giro Gebouwen, motoren en terreinen, auto enz. Kantoorinrichting Machinerieën en Gereedschappen '2309 93 - 238538 56 9750 66 - 27955 50 - 93390 33 - 17851 67 2462 50 1015 26 6995 66 27001 20702 45S°23|5/L Spaarbank 4°49I6°3 Afschrijving Dub. Debiteuren- 2857:42 Crediteuren Reserve 46558|62 Diversen 3394,83 Winst 29667 458023)57 Bijdrage Centrale Bank Onkosten Afschrijvingen Rente Spaargelden Winst 310,40 40214 14 9310 43 13763 77 296.67 64895161 Rente Voorschotten effecten Rente Centrale Bank Maalloon Bruto winst goederen Diversen Rente diversen Koerswinst effecten 10423 87 1833 82 2472 65 2675 43'27 25 424 27 22Ó 25 3712 64895)61

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 66