BALANS van de Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging te Meppel per 30 April 1933, - ■9 - i° 5°° Verlies. Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging te Meppel. Verlies- en Winstrekening per 30 April 1933. Lasten. Exploitatierekening: Bankaideeling. Winst. Baten. BEZITTINGEN. Terreinen en gebouwen Huizen Machines Motoren Zeilschip Inventaris Kantoormeubelen Debiteuren (goederen) Voorschotten u/g Beleening u/g Hypotheken u/g Rekening Couranthouders Kas Raiffeisenbank Utrecht Nederlandsche Bank, Meppel Rotterdamsche Bankv., Meppel Postrekening Waarborgsom ziektewet Cen traal beheer Te vorderen interest van Voorschotnemers Effecten en beleggingen Hypotheken (u.g.) Raiffeisenbank, Utrecht Aandeelen Raiffeisenbank Utrecht Coöp. Kunstmestf. Vlaardingen Grondkapitaalbank „Utrecht" Goederenvoorraad Emballage Etfecten en beleggingen Belegd buitengew. reservefonds 648912 63 - 83734 79 - 194524 07 81300 27 7250 - 57671 45 6521 78 293648 57 - 109135 1 9290 - 238226 [0 - 1 55210 53 52329 60 - 727723 50 809 716 48 916 64 3000 2028 19 12248 52 - 5742 80 6757 08 800 127544 56 - 500 107991499 ii- - 805546120 78549511 26776(59 1410! 128044 56 936183 05 50000 813370 80 SCHULDEN. Crediteuren (goederen) Uitgeleende Emballage Spaarbank Rekening Couranthouders Te betalen onkosten Buitengewoon Reservefonds Reservefonds Reserve koersverschillen Algemeen Afschrijvingsfonds Inleggeld leden Saldo na afschrijving 34992(57 21435)49 - 2278711)73 - '32441S5 25000, 130924183 - I73754j4i - 46093(88 2492581 35077 849286 14770 105959 44 I 2 90 34 3813370 80 Onderhoud Gebouwen en terreinen Machines en motoren Schip Paarden en wagens Onderhoud en kosten auto's Belasting en assuranties Bedrijfsonkosten Afschrijvingen Emballage Rente bedrijfskapitaal Reserve koersverschillen Voordeelig saldo 7198 98 10822 33 134 03 167I57 9449|37 526949 160549! 18 38605 29 3029i75 13125)— 26093 88 105959 34 f 38020421 Goederen Maalloon Huren en weegloonen Effecten en beleggingen (koerswinst) Voordeelig saldo Bankafdeeling 329643 29 11694 42 3858 48 26093 88 8914 14 f 380204,21 Interest Spaarbank f Diverse Onkosten Voordeelig saldo Bijdrage Centrale Bankj 77185168 12350' 14 8914 14 310)40 Interest Voorschotten Raiff.bank, Rek. Crt. houders, Be- leeningen u/g Effecten en Beleggingen Hypotheken u/g Provisie Interest Bedrijfskapitaal afd. Handelsvereen. 4879 77 20670 27 48396 22 11019 81 669 29 13125

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 65