Bezittingen. Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereniging te Driebergen. Balans op 31 December 1932. Schulden. Lasten. Resultatenrekening van de Handelsvereeniging te Driebergen op 31 Dec. 1932. Baten. Lasten. Verlies- en Winstrekening van de Bank te Driebergen op 31 December 1932. Baten. - - - - Kas Voorschotten Aandeelen Centrale Bank Centrale Werkgevers Risicobank Vaste goederen Postgiro Leden in loopende rekening Goederen Debiteuren Centrale Bank Nog te vorderen (diversen) Ledenrekening Tekort Handelsvereeniging 59226 1i9269 Spaargelden Leden in loopende rekening Interest Nog te betalen Winst Bank 10292140' - i399o! 31 57 2004:37 296 68 11926976' Afschrijvingen Loonen Kosten Malerij Rente Boerenleenbank Onkosten Inkoopen Inkooponkosten 3154 09 2 I90 50 751 48 2506 17 1527 19 41816 62 21 I I 63 54057I68 Verkoopen Pacht, huishuur enz Reductie Centraal Bureau Te kort 2 I 15 64 808 29 109 15 IO24 80 5405768 Rente Spaargelden Rente loopende rekening Rente Centrale Bank Bijdrage Centrale Bank Diverse uitgaven Winst 3848 15 429174 449 33 51 71 543:93 296 68 i! 5619 54 Rente voorschotten Rente loopende rekening Rente Handelsvereeniging Interest Centrale Bank Diverse baten 32 3031 90 2454 20 1 49 9995 t 5619154

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 64