Bezittingen, Coöperatieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Barneveld. Balans per 1 Juli 1933. Schulden, Winst- en Verliesrekening over het tijdvak 1 Juli 193230 Juni 1933. Kas en kassiers Debiteuren Voorraden Loopende Rekening Voorschotten en Hypotheken Nog te vorderen rente en vooruitbet, onkosten Aandeelen Centrale Bank Aandeelen G.O.E.S. i.o Gebouwen en Terreinen Machinerieën, Inventaris en landb. werkt, enz, Verlies Ao. Po Tekort 1932/'33 16625 102739196 37334 25 22732 90 242173 45 5674 40 140 2000 59524 49 18461 47 49137 94 3931 75 Spaarbank Crediteuren I - Nog te betalen onkosten en rente, enzI - Coöp. Centrale Raiffeisenbank Reserve debiteuren Reservefonds 503285; 5 5 '74° 67 3311,84 47785,98 532i|57 3° 560475I61 560475(61 Inkoopen Inkoopsonkosten Onkosten Salarissen en loonen Interest Kosten Maalderij 419981 12717 10026 4653933» Verkoopen 448145 Exploitatie land- 101 Exploitatie Maalderij I2444 Provisie47 Reductie C.B- 712 Coupons en diversen- 9 Tekort - 393' 95 f 465393 38

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 63