AFDEELING IV. a. De gecombineerde Balans met Winst- en Verliesrekening der Boerenleenbanken, (Verzamelstaat van de afdeelingen II en III, b. Vergelijkend overzicht van de Balansen met de Winst- en Verliesrekeningen der aangesloten Boerenleen banken gedurende de vijf jaren 19281932, c. De Balans en de Winstrekening der Coöp, Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Barneveld, d. De Balans en de Winstrekening der Coöp, Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Driebergen, e. De Balans en de Winstrekening der Coöp, Aankoop- en Bankvereeniging te Meppel, f. De Balans en de Winstrekening der Coöp, Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Oudewater. g. De Balans en de Winstrekening der Coöp. Handelsvereeniging en Landbouwbank te Sevenum, h. De Balans en de Winstrekening der Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Steenwijkerwold. i. De Balans en de Winstrekening der Coöp. Boerenleenbank en Handelsvereeniging te Stoutenburg. j. De Balans en de Winstrekening der Coöp. Boerenleenbank en Handelsvereeniging te Woudenberg, k. Overzicht, de Balans en de Winstrekening der Coöperatieve Zuivelbank te Leeuwarden. I. Balans en Exploitatierekening der Coöperatieve Zuivelbank te Alkmaar. m. Statistisch overzicht der ontwikkeling van de Boerenleenbanken-Handelsvereenigingen gedurende de jaren 1914—1932. n. Statistisch overzicht der ontwikkeling van de Boerenleenbanken gedurende de jaren 19041932. o. Overzicht van de crediet genietende Vereenigingen bij de Boerenleenbanken. p. Vergelijkend overzicht van den totalen Omzet der aangesloten Coöperatieve Boerenleenbanken gedurende de zeven boekjaren 19261932.

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1932 | | pagina 60