MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE LOCALE BANKEN OVER 1909. MM INHOUD Afd. i. Overzicht van den omzet der Boerenleenbanken. 2. Balansen der Boerenleenbanken. 3. Verlies- en Winstrekeningen der Boerenleenbanken. 4a. Gecombineerde Balans, Verlies- en Winstrekening. b. De Balans- en de Winstrekening der Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereeniging Steenwijkerwold. Barneveld. c. d. Specificatie van den Rentevoet bij de Boerenleenbanken. e. Overzicht van de Landbouw-Vereenigingen, aangesloten bij de Boerenleenbanken. RB0004000006 Jaarverslagen CCRB, Med. Lok. Bk 1909 Rabobank Nederland Bedrijfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1909 | | pagina 1