11 R E C A P I T U L A T I E e I ZEELAND. 73 28 30 83 92 77676 IO458 36544 98 78 47 47 14 42 12 3i 73 02 55 17492 9944 35238 15283 14790 47660 5796o 27615 48505 753oio 36 76 33 47 66 8 7 535 6806 6185 I0737joi 7375 15580 1045 475,— 9715'— 15490 5295 - 7350- 38755 - 6200 7100 6 21 47 59 49 955 "5 7082538 573913i 18 1343406^82 97 55656 321619 268147 211498 I122528 4IO422 1677407 36 55 5i 84793 532487 86' 56 35 243 830 484 2269 99 46 45 "3 52 58 i479 4i 265475 35 118907 5 2 216274 68 471080 145 106083561 417885 48'"' 470058 70 1260015 33 196726 12 42791 41 33 96 185 6l 5 74 12 83 505 IO"> 795 71a ÓO tuo c 1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 i tL c 3 c COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK te Boschkappele Clinge Dreischor Graauw Hengstdijk Hulst St. Jansteen Kloosterzande Koewacht Kruiningen Lamswaarde Nieuw-Namen Oostburg Ossenisse Stoppeldijk Tholen YVemeldinge Yerseke Zuiddorpe Aan tal Leden. 58 97 31 48 4i 32 104 96 105 60 132 47 96 43 59 47 28 35 58 1217 SPAARGELDEN. Aantal Spaar boek jes. Totaal der Spaargelden op 31 Decem ber 1907. 94 70 42 74 83 290 85 118 49 69 12 6l ÓO 91 1504 2371O 8560 8167 17955 12283 IOIÓO 24540 36617 2 I 2 IO 37642 892OO 15044 96 5 32 26 17 22 63 08 15695 26 3I196 13' 4292803'' Bijgestorte Spaargelden in iqo8. 519591 765 58254 17 18905 28 17204 83 40351 29 6252 41 9855 26 4833686 3769098 16489 57 62416 82 9362740 2 IO75 25 60006 1 I 15716 86 28469 78 7599 11 62803:33 4271969 46616 71 Terug- Totaal der betaalde Spaargelden Spaargelden op 31 Decem- in 1908. ber 1908. Aantal uit staande Voor schotten 49176 9973 15427 23068 3252 5225 25216 16348 10084 5I5S3 61190 49 8640 90 44223 8623 71 [7260 23 2900 42127 10 34837 20 31844 12 77 44 33 16 50 08 23 54 694391 71 460972 32788 121637 27478 93459 175 5 1 47753 4699 36371 39078 5770o 16 30 89 96 35 43 81 42 42 78 63 I I 49 625 62 5 20 49 11 16 10 15 69 36 80 25 24 12 4 6 15 40 Totaal dei- Voorschotten op 31 Decem ber 1907. 04 50 40 12 92°: 513 4567 494' 9225 7890 25073 32110 29055 15105 3041094 3538 4300 1062 5 4729' 9800} 16950- 18860177 23452177 VOOR Nieuwe Voorschotten in 1008. 4100 6370- 23751 12750 4200 6940 168037 01 S C H O T T E N. LOOPENDE R E K E N 1 N G. Terug Totaal der Aantal Stand op 31 Stand op 31 Stand op li Stand op 31 Jaar van betaalde Voorschotten Rekening- December December Gestort in Uitbetaald in December December Oprichting. Voorschotten op 31 Decem Courant 1907 van de 1907 van de 1908. 1908. 1908 van de 1908 van de in 190^ ber 1908. houders. Debiteuren. Crediteuren. Debiteuren. Crediteuren. 2814 7938 9 33 1437 54 9262 27 7743 04 64 2957 08 1903 8549 17 7128 88 10 3400 2245 1640 2795 - 1903 79OO 87OO 2 2700 8775 8350 2275 1904 1297 148 18 6 356 68 300 65 "367 89 "459 02 2061 27 1914 11 1904 6031 1820 1903 434 7931 3 3417 25- 78 75 376 07 3714 57° 1904 6951 94 27836 56 4 3154 47 lOOI 20 11506 72 8910 79 4215 26 4657 92 1903 7441 20 40159 20 3 4785 4985 6250 6050 1903 3524 53 30825 59 1903 5150 17305 1905 9998 47 59167 47 26 24498 4i 1408 36 71461 96 65996 55 22742 11 5117 47 I903 718 9020 23 16977 69 22453 64 4036520 3754172 18129 95 26429 38 1903 1900 9500 1903 98 5 13740 1 865 73 865 73 1903 6117 4982 17 1 I 300 45 693 19 18683 46 912492 5126 50 4077 78 1904 2375 3 I IOO 1918 34 818 34 1908 15800 6750 1909 9885 I 1265 1906 2996 46 22804 31 6 3523 19 3171 38 16894 87 13867 93 892 81 35 67 94 1904 98492 77 304066 01 "3 74"3 476 30465 96 196726 12 174044 11 69687 185 48721 68 PROVINCIËN. Aantal Banken. Aan tal Leden. 1 Groningen 2 Friesland 3 Drenthe 4 Overijsel 5 Gelderland 6 Utrecht 7 Noord-Holland 8 Zuid-Holland 9 Zeeland 10 Noord-Brabant. Totaal in 1908 1907 Toename in 1908 27 19 18 19 267 234 33 265 825 1861 1621 4100 1108 4852 3852 1217 _i_57 19858 15372 4486 SPAARGELDEN. Aantal Spaar boek jes. 174 1529 "97 6240 1777 6544 5937 1504 25972 23734 2258 Totaal der Spaargelden op 31 Decem ber 1907. Bijgestorte Spaargelden in 1908. 50350185 269179 04 402085 83 366274535 160045 3 J585 5922IOI25 1353959 20 184806074 5Ï9591 75 8037301 90099 584928 468168 404316 1635249 642125 2409701 2646653 694391 111619 90 06 74 43 20 63 885 725 06 Terug betaalde Spaargelden in [908. Totaal der Spaargelden op 31 Decem ber 1908. Aantal uit staande Voor schotten VOOR Totaal der Voorschotten op 31 Decem ber 1907. 30 78 49° 94 47 80 0687254 6933932 2753322 54 60 06 1863633 50 460972 83924 6475811 5454731 1021079 602106 559092 2113173 823913 2086253 2631081 753010 108067 70-' 84 10293980 7218332 3075648 72'^ 80 79 47 845 285 285 21 925 374 2591 1558 Si3 32 18450 83900; 147126 32 156080 86 1033785 22 33826644 1356811 565 1401201 73 234521 77 11010 895 40 49' S929 8296 633 478115300"' 3374504 17- 1406649 735 N.B. a. Onder de „Loopende Rekening" zijn niet begrepen de operatiën met de Centrale Bank. bWegens opgaven verschillend in vorm met het vorige jaar is het verschil in Loopende Rekening niet aangegeven. In de opgaven der Banken van Gelderland zijn die der Bank te Barneveld niet begrepen; deze Vereeniging werkt uitsluitend als Handelsvereeniging In de opgaven der Banken van Drenthe zijn die der Bank te Nieuw-Weerdinge niet begrependeze Bank is beginnen te werken na 1 Januari 1909. NB. De in 190S uitgetreden Banken te Limmen, Oudewater, Vledder en Zieuwent, zijn onder vorenstaande opgaven niet begrepen. SCHOT T E N. Nieuwe Voorschotten in 1908. Terug betaalde Voorschotten in 1908. Totaal der Voorschotten op 31 Decem ber 1908. LOOPENDE REKENING. Aantal i Stand op 31 Rekening- December Courant i 1907 van de houders. Debiteuren. 32700- 38235 12915 131172 78749 78' 136322 28821 1 90 199056 21 236282 174845 73 138091 92 192834 607894 25 36321908 1278460 200663 150523 84 388405 1082869 48 828222162 1611458 846370 30 78720005 1460371 168037 01 98492 77 304066 14365 - 14235 11140 3547128167 2696026 27"' 5632256 3722583:97 2134055 74 4963032 -I75455 30 561970.53' 669223 23 282 106 262 365 15911 07 55452 265 42644 19 63847 41 215242 845 147565 36' 241675 32-5 404785 43 74" 3 47'"' 23036104r' Stand op 31 December 1907 van de Crediteuren Gestort in 1908. 56696 20191 493 5256 39567 17118 15064 34085 30465 77 90 20 26 365 965 80 96 Uitbetaald in 1908. 251078 129742 229032 469878 T[39268 444206 6062I2 13'7'44 I74O44 52517 1393 IO9I 302 1284273 415 22102021 452OO5035 4813125 80 24 29 973 48 07 11 16 4" Stand op 31 December 1908 van de Debiteuren. Stand op 31 December 1908 van de Crediteuren. 16818 56820 58909 72770 299519 196341 379"8 491574 69687 34267 16758: 49 205 43 48» 455 42 33° 97 72000 IO725 4OOO 15380 45411 39573 16353 64346 48721 2985 59 319499 68 23

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1908 | | pagina 7