Landbouw-Vereenigingen, aangesloten bij de locale banken- 74 PROVINCIËN. -a's? AARD DER VEREENIGINGEN. GRONINGEN 6 2 3 Aankoopvereenigingen. 1 Zuivelfabriek. 1 Verzekering. FRIESLAND 21 3 1 Aankoopvereeniging. 1 Coöp. Zuivelfabriek. 1 Malerij en Graanhandel. 1 Fokvereeniging. 3 Diverse vereenigingen- DRENTHE 28 15 12 Coöp. aankoopvereenigingen. 8 Zuivelfabrieken. 1 Verzekering. 3 Fokvereenigingen. 2 Malerijen. OVERIJSEL 19 8 4 Coöp Aankoopvereenigingen. 1 Veeverzekering. 8 Coöp. Zuivelfabrieken. 1 Afd. Boerenbond. GELDERLAND 48 26 9 Coöp. Aankoopvereenigingen. 16 Afd. Boerenbond. 12 Coöp. Zuivelfabrieken. 2 Coöp. fokvereenig. (Hengsten-associaties) 14 Diverse vereenigingen. UTRECHT 18 7 4 Coöp. Aankoopvereenigingen. 2 Afd. Boerenbond. 1 Vee-Assurantie. 2 Fokvereenigingen (Hengsten-associaties). 2 Malerijen. NOORD-HOLLAND 60 21 8 Coöp. Zuivelfabrieken. 2 Vee-Assurantiën. 9 Aan- en Verkoopvereenigingen. 3 Afd. Boerenbond. 13 Diverse vereenigingen. 1 Fokvereeniging. 4 Malerijen. Transporteeren. 200 82 156 75 PROVINCIËN. 1 S f tg 11 I-s AARD DER VEREENIGINGEN. "2 Transport ZUID-HOLLAND NOORD-BRABANT ZEELAND 200 50 2 19 82 19 Totaal in 1908 271 107 1907 224 94 156 5 12 2 6 2 5 1 4 3 196 169 Zuivelfabrieken. Aan- en Verkoopvereenigingen. Brand-Assurantiën. Diverse Vereenigingen. Afd. Boerenbond. Malerijen. Vee-Assurantie. Afd. Boerenbond. Aankoopvereenigingen. Toename in 1908 37 13 27 Deze staat wijst op het verblijdend verschijnsel, dat verschillende landbouw-organisaties zich bij de plaatselijke banken hebben aangesloten, teneinde hare geldelijke aangelegenheden door tusschenkomst der banken te regelen. Zoo steunen het landbouwcrediet eenerzijds en de overige landbouw-organisaties anderzijds elkander wederkeerig. Die aangesloten Vereenigingen onderhouden met de locale banken door tusschenkomst van de Centrale Bank een steeds aangroeiend wisselverkeer. Inlichtingen omtrent de wijze van geldverkeer van landbouwvereenigingen met de Boerenleenbanken; rekening-courant, het betaalbaar stellen van accepten, het innen van wissels door tusschenkomst der Centrale etc. worden steeds gaarne door de Centrale Bank verstrekt. Aantal ingesloten Banken. tal Banken die eenigingen r hare leden tellen. c t. O oj ho -a c c G O rt U re a h u O l/i O -u: re O re re re re M.H O cc <u O

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1908 | | pagina 23