RENTEVOET. 72 VOOR 161 lokale banken vergoedden over deden geen opgave. Naar gelang van den termijn van opzegging. 5 8 1 1 29 1 1 27 1 154 1 9 2 22 4 5 lokale banken berekenden over 1908 3.50 op korten termijn, 4 op langen termijn deden geen opgave. 4 4 4 3.96 4 4.126 4.20 4.25 4.44 4,50 4.68 4.75 4.80 5 48/. 73 LOOPENDE REKENING. 12 17 75 2 1 1 2 1 7 1 1 1 5 21 1 1 10 2 3 2 1 1 2 97 4 lokale banken berekenden over 1908 hadden deden geen opgave. 3 voor credit en 4 3 4.25 3 450 3 4 75 3125 4.125 3.24 4.44 3.24 4.75 3.25 4 geen rekening-courant loopen. voor debet. PROVISIE 93 lokale banken berekenden over 1908 geen provisie. 174 1908 eene kleine provisie bij voorschotten of in rekening-courant. 4 lokale banken deden geen opgave. Enkele banken berekenden alleen provisie bij verlenging van voorschotten. SPAARGELDEN. c 0 co 00 0 O) 3 3 -3.25 6 3 77 77 3.50 tt 3 3 60 1 3 -3.75 3 —3.96,, 4 3 4. 2 3.12,, 3.24 3.24 3.48 2 3.25 3.50,, 3.39 —3.88 3.50,, -3.75,, 1 3.60 -3.75,, 3.75,, -4.- 7 3.125„ 1 3.15,, 1 3.24 12 3.25 11 3.48 51 3.50 4 tt tt n 3 60 3.75,, 3 tt tt 4— VOORSCHOTTEN. 4 /4 tt 4% 3 25 4.25 3 25 4.50 3-25 ,- 5 3.36 4.75 3-50 4 3 50 4 50 3 50 4.75 3.50 4.80 3*50 5 3 50 5 50 3.60 4.50 3 60 5 3.75 4.25 3-75,, 5 4. ti tt 11 5

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1908 | | pagina 22