Verzamel-Balans met Winst- en Verliesrekening van 264 Aangesloten Boerenleenbanken op 31 December 1908. Winst - en Verliesrekening. 68 69 BezittingenSchulden. f 653951 815 ƒ10208985 41 Uitstaande Voorschotten - 5608776 30 Schulden in Loopende-rekening met de Leden - 319499 32 Vorderingen in Loopende-rekening op leden - 1675827 59 Schulden in Loopende-rekening met de Centrale Bank - 695697 043 op de Centrale Bank - 3264066 09 4337 62 Aandeelen in de Centrale Bank 14810 85272 54 Waarde papieren - 74310 94 Winst-Saldo (loopend jaar) 43276 22 Meubilair - 29947 045 Interest 12391 86 Vaste Goederen - 2506 89 Diversen 535 Verlies van vorige jaren - 5121 11 Verlies-Saldo (loopend jaar) - 5589 98' 11357068 16 11357068 16 Lasten. (- Baten. Interest van Spaargelden f 271738 373 Interest van Voorschotten 248979 31 in Loopende rekening 10969 48 in Loopende-rekening 80447 16 aan de Centrale Bank - 42456 16 van de Centrale Bank 70514 153 Jaarlijksche Bijdrage aan de Centrale Bank 6125 Provisie van Voorschotten - 4621 65 Onkosten - 56286 77 Loopende-rekening 4089 075 Winst-Saldo (loopend jaar) - 43276 223 16610 68 Verlies-Saldo (loopend jaar) 5589 98' 430852 013 430852 013 N B. Deze Verzamel-Balans met Winst- en Verliesrekening is samengesteld uit de gegevens voorkomende op de voorgaande pagina's onder de hoofden „Bezittingen en Schulden" en „Baten en Lasten." Zij zijn de som der Balansen en der Winst-en Verliesrekeningen van de opgegeven 264 Boerenleenbanken over het jaar 1908. f—

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1908 | | pagina 20