R E C A P I T U L A T I E ZEELAND 7938 7128188 8700 1481 1820 793i 27836 56 40159,20 30825 59 59167 47 9020 9500 13740 4982 Boschkapelle Clinge Dreischor Graauw Hengstdijk Hulst St. Jansteen Kloosterzande Koewacht Kruiningen Lamswaarde Nieuw-Namen Oostburg Ossenisse Stoppeldijk Tholen Wemeldinge Yerseke Zuiddorpe 2795 I57°/ 99 11963 27 2307 12 15546 33 10360 13 3714 57 4215 2 6050 27953 37 28007^90 2391036 84052 1761 41351 901 28957 26058 35162 989875 2842 2 35658 39 892 81 69687 185 38481061 304066 o 1 In de opgave der banken van Overijsel is die der Bank te Steenwijkerwold niet inbegrepen van Steenwijkerwold is hierna een afzonderlijke Balans opgenomen. In de opgave der banken van Gelderland is die der Bank te Barneveld niet begrepen van Barneveld is hierna een afzonderlijke Balans opgenomen. De cijfers der in 1908 uitgetreden banken te Limmen, Oudewater, Vledder en Zieuwent zijn onder vorenstaande opgaven niet begrepen. H E Z I T T I N G E N. Waarde COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK TE Vorderingen in loopcnde Uitstaande voor schotten Vorderingen rekening op ZiThÏI Aandeelen Centrale Meubilair Bank. Papieren. leden. 17305 2375 6750 11265 ^2804 31 2450861 6300 12 125 25 2061 2 22742 11 1812995 865 73 5126,50 1834 121 50 1000 10024 Verlies. S C H U L D E N Winst. Interest. Vaste Goederen Diversen. Verlies van vorige jaren. Spaargelden. in loopende rekening met de leden. in loopende rekening met de Centrale Bank. Diversen. Reserve. 32788 3ó5 2957 08 56 415 17492 16 IIO 59 57 66 9944 76 3553 73 4 75° 55 36 4000 15 08- 35238 30 1914 11 165 40® 15283 89 23 69 35 30 157 72 14790 96 347 08 173 46= 534 30 45 85 47660 .35 4657 92 265 57960 43 196 16 381 39 125 22 27615 81 4269 37 213 49 44 34 75 48505 42 55 61 242 86 3546 46 121637 33 5117 47 566 51» 618 706 666 14° 27478 47 26429 38 314 39 "5 99 93459 42 304 74" 319 64° I755I 78 63 66= 95 47 47753 63 4077 78 142 1.3® 82 33® 72 83 4699 11 171 885 36371 49 291 58® 39078 Ó25 68 35 55 577oo 02® 3567 94 364 05 295167 4^ 1 00 99 754646 241 97 118 68 753010 925 Cl OO -t- 68 7823 10 566 5I6 3092 42 3079 036 Volg- nummer. PROVINCIËN. Aantal Banken. BEZIT T I N G E N. Verlies. SCHULDEN. Winst. Kas. Uitstaande voor schotten. Vorderingen in loopende rekening op leden. Vorderingen op de Cen trale Bank. Aandeelen Centrale Bank. Waarde Papieren. Meubilair. Interest. Vaste Goederen. Diversen. Verlies van vorige jaren. Spaargelden. in loopende rekening met de leden. in loopende rekening met de Centrale Bank. Diversen. Reserve. t Groningen 6 9794 46 12915 16818 49 I20699 665 330 7IO 6l 206 I95 141 87 84793 726 72000 74 4158 60 275 25 387 975 2 Friesland 21 23045 47° 136322 21 5 56820 205 3-H572 18 I 100 2908 60 I 49 33 IO42 59 1558- 19° 532487 80 10725 I 2 37 77 109 21 956 88 2087 17 3 Drenthe 26 23852 3 5 236282 OI 58909 43 271860 74 1370 29444 02 2060 I 5 470 58 332 23 546 26 602106 79 4000 83 12586 37 188 60b 3456 57 2788 60 4 Overijsel 18 16200 920 169354 67 72770 48® 257058 58® 970 T 11211 50 2126 745 137 26 7 2 20° 616 72 474096 98® 15380 50® 37589 36 137 80b 2096 31® 1218 12^ 5 Gelderland 46 15 2135 93® 1278460 39 299519 45® 514834 88 2440 4652 5783 935 999 26 868 17 616 32® 2113173 84° 454" 10® 73378 76® 826 88 19545 12b 7974 63 6 LTtrecht 18 41710 29 388405 60 196341 42 260300 55 1000 6069 Ó3 2535 83 222 21 T 20 18 0 294 22 823913 2.8° 39573 79® 25549 12 590 92 4456 94" 2915 89 7 Noord-Holland 59 138429 88 l6l1458 428 379118 33® 370549 72 3610 5527 53 4544 79 I 500 2189 07 1520 54® 849 665 2086253 28 0 16353 71® 381929 92 1399 i6b 23075 065 10286 83" 8 Zuid-Holland 49 212620 5 20 1460371 98 491574 97 693874 90 2890 12909 79 5813 60 4987 20 1006 89 717 01b 848 05 2631081 21 64346 60 152644 04 229 46 27 142 45 12171 165 9 Zeeland 19 35658 39 304066 01 69687 18® 384810 61 1000 10024 2322 38 817 99 7546 46 24I 975 Il8 68 7530io 92 48721 68 7823 10 566 5i® 3092 42 3079 03® 10 Noord-Brabant 2 503 583 I I 140 34267 615 66504 26 100 157 625 211 08 108067 56 2985 23 289 06 "75 52 366 79® 264 653951 816 5608776 30 1675827 59 3264066 09 14810 74310 94 29947 045 12391 86 25o6'89 9768 536 5121 11 5589 98® 10208985 41 319499 32 695697 045 4337 62 85272 54 43276 225

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1908 | | pagina 13