MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE LOCALE BANKEN OVER 1908. u 'S y cc u z c <u -O <u _c c c c c c c CQ JJ c -o on c "a3 -u -o c H X N LÜ O s s |-= i< «a UU o PU O PU I i g 4-» O 00 I—I 00 1) 1— «3 -JC tC tt5 «3 R3 j- V 0) -4— C O <D (0 c na SJ e 5? 00 NO ctf 3 c V txC <u bc c 1 <u bfl bfl 2 c u 05 C O I I vo i- n n (X) I I I ON t-N. Q\ -rj- CS O O O On t^oo (*)W K OO^roOON^Oi-^ 1-nO ro^ooo en Q\ \Q CS CS OO CS Q\ OO O- VO CS CS N K M Tf- en I i-O H OO ro\o i-00 I I I O O "0 *-c>NQ O O O O Ooo^O M O H O O O NO 'O oo oo i>>» lo co pt VO On tx» lo ro ri in 't O co O cs oo pt ro m O es i/vo On ~t lo O i- N oo cs cs O t^oo —I Pt en en CS I O 00 O ON -+00 O I I I 00 CS vr>' Q en OO Q\ 100 OOOlCi^iK'tO^IOO en O "n O O On K "n -f On O1, ici O OnO oo (N, PO CS NO 00 i- K 'Cl ON On "N 0\ H O CO OO ON pt po 00 CS Th PO K PO p-t CS PO PO CS ~t On O pt CS PO-t-ioNO t^.00 On OnOOOOOOOOOO oo OnOnOnOnOnOnOnOnOnOn CQ Q -U (X) o «J IX) -*-> O O CU c <u d o "C T3 1/1 c JS w ^3 v o 2 S-g-ö O 2 O -C I IPI NO Pt ON CO NO OO CS PO Pt I CS QNNQ Pt NQ CS CS O'ClfSHHCOHHHMfO O oo on 0\ ON K O PO H r^oo cs pt O oo i- O O p-f- pt OnvO po oo no cs cs O co m po PO ON CONI^ o O co rf- ON vri rj" OO ph PO PO K "N C^ l^VO ON pt Pt CS co I »-o NO K On O "N po NO I CS On VOPO Pt H NQ oo O to CS H oo W CS xf Pt O oo "pf OO OO H 4 O t-^NO ON CS NO NO NO co o "N CS OO 00 K PO tf i- O) co oo oo ici h rj kh t^pt h po Th On oo On co O O I-, yz ~t CS in Tf CO L/~l "N On po I-O po -Tf- j InoOKOnunponOn I I 1 Qn Tf- co OO Pt CS O O' O C\ t^vo O m" O" N~or O O "IOC OnON" -i 0\-t-\0 ï-OLOOO po iri O ON >C1 4nO CS Th" CS in PO H OO POLO CO LO Pt ON t^OO io o Pt CS NO O NO O cs PO "h LONO 00 ON OOOOOOOOOO OnOnOnOnOnOnOnOnOnOn JBBfN30g O O co JBBl>l30g 1-^.00 LH m O) NQ lo r«i lo oo CS t\NO CO CS O Pt LO ON O "N C^OO O CO o ON cs On On N CO tt t^NQ CO "t Tf O O NO LO O LO ON Pt 00 PO O lo t^oo NO cs O 00 lo^OOOO ro PO On CS co *t On On K l/"- NO NO On On m O On CO tt O NO LO o ON "N LO00 Cl co Pt ON pt co t^NO ON O 0\ O 00 ON NO ON NO O co po po On in co bd bfl d c 3 O U bx) c au io v/-, -t on c^i o pt cs co o co nco po o co cs no O tN N Th t ON Pt cs co O co NO ~t CO PO On PO PO M ON NO NO CS On CO CS ONm ro Th O IC ON 0\ pt pt no O lo lt» on no co po CS Th IP) N O co I PO 00 ON i_o po N M NO PO I CONO ON CO fOK lo OnnO O cs o co oo On oo oo N Th O On On co oo pt LOptcs 00 NO loOnO CS ON po tn po po lo oo O lono no VO TtThinuNO cs NO OnO pf poi-no tN OO cs po NO oo On o) On O pt cs po pt lono t^oo On ONOOOOOOOOOO co OnOnOnOnOnOnOnOnOnOn pt CS co pt loNO i^oo On pt I oo ON cs 00 t^NO ON CS co N I O ro ro POO co fOO p H LO lo Pt O -t co co O 'O ON oo t^N. oo t\ Th h ro »t co po os ThO voonnO NON-hKO p- po O CO On oo o rf- O NO 't no un VO t\PO>-oO pt N o O pt t^O ON PO NO 00 N PO M VO Pt in ir, pt co t Th k O co PO ba Qj CS I CO00 Pt ONNMOONOOO co I CO 'O K o -t CO X h" f oc ONNO O O - K^OO O OO CO CS -h ro CS OO 01 00 o CONO CS K o N p CS t Pt co ON oo O VO t\ co On lo po lo no -h Th N po no cs pt tv, cs *tO t^NO cs Pt CS Th Pt "N On •JTJ13f^90g OnO pt cs po -t inNO co On OnOOOOOOOOOO 00 ONONONONONONONONONON pt cs po pt lono r-^oo OnO - INHOUD: ie. Overzicht van den omzet der Boerenleenbanken (Spaargelden, Voorschotten, Loopende Rekening.) 2e. De Balansen der Boerenleenbanken (Bezittingen en Schulden.) 3e. De Verlies- en Winstrekeningen der Boerenleenbanken (Lasten en Baten.) 4e. De gecombineerde Balans met Winst- en Verliesrekening der Boerenleenbanken (Verzamelstaat van onder 2 en 3 genoemden Balansen en Winst- en Verliesrekeningen.) 5e. De Balans en de Winstrekening der Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Steenwijkerwold. 6e. De Balans en de Winstrekening der Coöp. Landbouwersbank en Handelsvereeniging te Barneveld. 7e. Specificatie van den Rentevoet bij de Boerenleenbanken. 8e. Overzicht van de Landbouw-Vereenigingen, aangesloten bij de Boerenleenbanken. RB0004000005 Jaarverslagen CCRB, Med Lok Bk 1908 Rabobank Nederland Bednjfshistone

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1908 | | pagina 1