l Landbouw-Vereenigingen, aangesloten bij locale banken- al 46 Bijlage XII. PROVINCIËN. >3 3 c AARD DER VEREENIGINGEN. GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE 13 24 OVERIJSEL GELDERLAND 16 44 12 UTRECHT 17 NOORD-HOLLAND Transporteeren. 51 170 24 18 72 3 1 1 1 1 1 I 3 10 7 1 2 2 3 1 7 1 7 16 II 2 13 2 2 1 2 2 5 2 8 2 13 1 4 139 Aankoopvereeniging. Zuivelfabriek Verzekering. Aankoopvereeniging. Coöp. Zuivelfabriek. Malerij en Graanhandel. Fokvereeniging. Diverse vereenigingen. Coöp. aankoopvereenigingen. Zuivelfabrieken. Verzekering. Fokvereenigingen. Malerijen. Coöp. Aankoopvereenigingen. Veeverzekering. Coöp- Zuivelfabrieken. Afd. Boerenbond. Coöp. Aankoopvereenigingen. Afd. Boerenbond. Coöp. Zuivelfabrieken. Coöp. fokvereenig. (Hengsten-associaties) Diverse vereenigingen. Coöp. Aankoopvereenigingen. Afd. Boerenbond. Vee-Assurantie. Fokvereenigingen (Hengsten-associaties). Malerijen. Coöp. Zuivelfabrieken. Vee-Assurantiën. Aan- en Verkoopvereenigingen. Afd. Boerenbond. Diverse vereenigingen. Fokvereeniging. Malerijen. 47 PROVINCIËN. AARD DER VEREENIGINGEN. Transport 170 72 139 ZUID-HOLLAND 44 17 2 10 2 4 Zuivelfabrieken. Aan- en Verkoopvereenigingen. Brand-Assurantiën. Diverse Vereenigingen. Afd. Boerenbond. Malerijen. NOORD-BRABANT 2 ZEELAND 18 5 1 4 Vee-Assurantie. Afd. Boerenbond. Totaal in 1907 234 94 169 1906 208 87 147 Toename in 1907 26 7 22 Deze staat wijst op het verblijdend verschijnsel, dat verschillende landbouw-organisaties zich bij de plaatselijke banken hebben aangesloten, teneinde hare geldelijke aangelegenheden door tusschenkomst der banken te regelen. Zoo steunen het landbouwcrediet eenerzijds en de overige landbouw-organisaties anderzijds elkander wederkeerig. Die aangesloten Vereenigingen onderhouden met de locale banken door tusschenkomst van de Centrale Bank een steeds aangroeiend wisselverkeer. Ten behoeve van aangesloten Vereenigingen zijn verschillende wissels geincasseerd tot een totaal bedrag van f409011.92 terwijl door die Vereenigingen wissels op de Centrale Bank zijn getrokken en accepten bij haar betaalbaar zijn gesteld tot een bedrag van f921170.885. Inlichtingen omtrent de wijze van geldverkeer van landbouwvereenigingen met de Boerenleenbanken: rekening-courant, het betaalbaar stellen van accepten, het innen van wissels door tusschenkomst der Centrale etc. worden steeds gaarne door de Centrale Bank verstrekt. G G PZ cd S n, Pi <D _bJD p <D 'cd T3 G CD <D u (D G cd bo C <D tö O 33 Aantal aangesloten Banken. Aantal Banken die vereenigingen onder hare leden tellen. Aantal der Vereenigingen.

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1907 | | pagina 9