CENTRALE RAIFFEISEN=BANK OVER 1907, HET NEGENDE BOEKJAAR. RESERVEFONDS. Bijlage XII. COÖPERATIEVE GEVESTIGD TE UTRECHT 36 Op 31 December 1905 hadden in: Friesland 2 lokale banken Drenthe 6 Overijssel 3 Gelderland 23 Utrecht 8 Noord-Holland 28 Zuid-Holland 23 Zeeland 8 Totaal 101 lokale banken. Op 31 Dec. 1904 76 1312.90 1877.856 - 10335.12® - 1774.65" - 10013.27 - 10680.44® - 764.17 Totaal f 36933.85 - 23537.52 Toename in 1905 25 met een fonds tot een totaal bedrag van - 13396.33 OPGERICHT BIJ ACTE d d. 12 JUNI 1898. Uitgebracht in de Algemeene Vergadering gehouden te Utrecht den 16 Mei 1908. ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff VERSLAG RB0003000009 Jaarverslagen CCRB 1907 Rabobank Nederland Bedrijfshistorie

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1906 | | pagina 8