RENTEVOET Bijlage X. VOOR SPAARGELDEN. 166 locale banken vergoedden over 1906 3 1 3 2 2 19 4 Naar gelang van den termijn van opzegging. 3 lokale banken berekenden over 1906 3.75% op korten termijn, 4 op langen termijn 1 4 3 2 10 1 1 1 1 22 156 4 4.25 4 4.50 4 met J/4% provisie 4 4.02 4.08,, 4.25,, 4.20,, 4.25,, 4.50,, 4.75,, J5 LOOPENDE REKENING. 1 locale banken berekenden over 1906 3 voor credit en 3.75voor debet 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 8 86 hadden 4.08,, 4.126,, 4.25 4.50,, 4.75,, 4.50,, met V8 prov voor debet. soms 5%- geen rekening-courant loopen. PROVISIE. 65 lokale banken berekenden over 1906 geen provisie. 143 eene kleine provisie bij voorschotten of in rekening-courant. Enkele banken berekenen alleen provisie bij verlenging van voorschotten. 32 ff ff ff ff ff 2-76°/o3.50% ff ff ff ff ff 2.88 3.12,, ff ff ff ff ff 3 3.125,, ff ff f ff 3 —3.24 ff ff ff ff ff 3 -3.25 ff ff ff ff ff 3 3 50,, ff ff ff ff ff 3 -3.75 ff ff ff ff ff 3 „~4 ff ff ff ff ff 3.48,,—3.96 ff ff ff ff ff 3.25,,—3.75 ff ff ff ff ff 3.125,, ff ff ff ff ff 3.15 ff ff ff ff ff 3.24 ff ff ff ff 3.25 3 50 VOORSCHOTTEN. 2 1 3.96 ff ff 33 8 94 3 3 ff ff 3 3.25 3 3 3 3.24,, 3.25,, 3.25 3.25 3.50 3.25 3.50 3.60 3.36 4 ff ff n 4 4 ff ff 4.25 4.25,, 4 ff ff 5 4,50,, 4.50,, 4.50 ff ff

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1906 | | pagina 6