RENTEVOET 32 Bijlage X. VOOR SPAARGELDEN. 137 locale banken vergoedden over 1905 4 3 2-76°/o3-S°°/o 2.88 3 3 3 3 3 3 3-o8 -3.12 -3-24 -3-25 -3-5° -3-75 -4 -3-96 3-25 „—3-75 3-i2=„ 3-15 3-24,, 3-2S v 3-50-, Naar gelang van den termijn van opzegging. VOORSCHOTTEN. 3 lokale banken berekenden over 1905 3.75op korten termijn, 4 °P langen termijn. 4 3 2 14 4 4 4 4 4.08 4.20 4.25 4.50 4.68 4-75 5 4 25 4-5° - met V4% provisie 33 LOOPENDE REKENING. 3 locale banken berekenden over 1905 3 voor credit en 4 °/o voor debet 3 8 3 4-5o„ 4-75 4 3 3-5o,. 4-5° 4-5° 4-75 4-75 met 1/8 prov- voor debet- PROVISIE. 67 lokale banken berekenden over 1905 geen provisie. IQ2 tf eene kleine provisie bij voorschotten of in rekening-courant. Enkele banken berekenen alleen provisie bij verlenging van voorschotten. 1 2 2 2 IO 1 2 -3.125 10 I »f ff ff ff 3 ff ff ff 4 I yf ff >f ff ff ff ff 4.08 ff ff f ff ff ff ff 4.25 143 if ff n f' f 3 ff ff ff 2 fy fy *f ff ff 3 ff ff 1 ff ff ff ff ff 3,25 ff ff 4 1 yy ff ff ff 3-50 ff ff ff yf ff ff ff ff ff 1 ff .y yy ff ff 4 ff f' 4 1 ff ff ff ff 4 ff f» 4-50 1 ff ff ff ff ff 4-25 ff ff 4.25 2 ff ff ff ff ff ff ff 4-50,, 1 f' ff ff ff ff V ff ff ff

Rabobank Bronnenarchief

Mededelingen lokale banken CCRB | 1905 | | pagina 6