verslag over 1965 COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEiSEN-BANK bibliotheek eindhoven Hl l ERRATUM De derde alinea op blz. 15 gelieve men als volgt te lezen: Het patroon van de spaargeldbeweging was onregelmatig. Afgezien van de sei zoenbeweging werden in de maanden juli, augustus en oktober hoge overschotten geboekt tegenover een duidelijke teruggang van de spaaractiviteiten in de laatste maand van het jaar. gevestigd te Utrecht het zevenenzestigste boekjaar uit te brengen in de Algemene Vergadering te houden op dinsdag 17 mei 1966 te Utrecht Jaarverslagen CCRB 1965 Rabobank Nederland Bedrijfshistone

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1965 | | pagina 1