Onkosten. 11 l l - l l 1 11 1 - 1 11 - - 1 11 l 1 1 l 1 1 1 - 11 11 11 I1 1 1 Ml 11" 1 II 1 1 l - II l - l - l i 1 l l 1 - 11 1 1 1 -- 1 "N r -11 - 1 1 1 11 - 11 11 1 1 m i"111 Bijlage V 44 Bestuur: Bezoldiging der bestuursleden 20.333,33 Reis- en verblijfkosten 4.983,59 25.316,92 Administratie: Salarissen 536 927 44 Inspectie: Salarissen en onkosten645.34633 Jur. afdeling: Salarissen en onkosten 87 73916 Sociale lasten: Pensioenverzekering en verplichte sociale ver zekeringen 327.594,33 Back-service wijziging pensioengrondslagen 400.000,— 727.594,33 Kosten, bedoeld bij Reiskosten, vacatiën enz. der leden van de Raad de artt. 30, 41 en 49 van Toezicht 4.588 33 der statuten: Verschotten, porti, vacatiën, enz. van de leden der Centrale Ringvergadering en van de Finan ciële Commissie2.247,18 6.835,51 Kosten van accoun- Contrölekosten 18 qoo tantsonderzoek: Exploitatie Schoonhouden 16.217,74 kantoorgebouwen: Waterleiding, vuur en licht 13.590,70 Kosten van onderhoud 7.946,65 Assurantie en belastingen 2.723,30 40.478 39 Algemene onkosten: Kantoormachines, enz25.097 90 Porti en transportverzekering 110.054,32 Telefoon en telegrammen 12.630,72 Diversen 48.155,90 195.938,84 Zegelkosten: Van obligaties, kwitanties, enz11.647 95 Verplichte lidmaat- Kamer van Koophandel, Nationale Coöperatieve schappen en giften: Raad, enz25.895 57 Materiaal: Kosten van kantoorbenodigdheden 82.662,07 verbonden aan de uitgave van „de Raiffeisen-Bode" 22.951,90 105.613,97 Propaganda: Advertenties, enz67 078 85 ƒ2.492.413,26 uapaiiaBpn uapaj|a3aai uapapaSaoi uapaJiaSaoi uapajpaSaoi O O O^O co tv. O O 1-4 "O <D 1 5 6 1 U9D9J183301 O S 6 1 I U9P9J193J!(1 6^61 U9P9JJ93901 U9p9i)9B)|n U3P9J193901 9^6 I i U9p9Jl93im I 5 f>611 uapaJia3aoi ok6 I U9P9J193901 I g£6l U9P9J|93901 I I IÏ6\ U9p9Jl93im C CQ ju t-t co Ol ON u9paj49341.fi U9p9J(9390i M Tv M o^ U9p9J}93|jn U9P9J19B901 gz6\ U9P9J493 901 Tv 5z6i U9P9JJ93901 vO Pz6i U9P9J493901 Ov £z6i U9p9J}93901 l - -t - - zzói U9P9J493901 CO uapaaiaSiin On uapajfaSaoi uap9j4a341.fi 1 j co "^1" j C4 1_T1 vO Ov "*1" O tJ- O S6l J uapaiiaStin zS6i uapaiiaSaoi ÊS6l'»0 IE do uapuEa ua;o|sa3uEe rap |ebi»i c "O "O -O g St^ «^1 - ff .S-S-S^Ö-S og g 8 S3 S S -r- CD -p 7; •- OhDOOfZNNZJ

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1953 | | pagina 23