Aandeelhouders en aandelen. Kapitaal en aansprakelijkheid. Intrest. 30 Bijlage I LEDEN Aantal aandelen PERSONEN Leden van de Raad van Toezicht Leden van het Bestuur LOCALE BANKEN Groningen 71 banken Friesland 100 Drenthe 56 Overijssel 50 Gelderland 106 Utrecht 39 Noord-Holland 117 Zuid-Holland 116 Noord-Brabant 18 Zeeland 58 Limburg 1 732 banken 10 4 1258 2063 1186 1232 2593 692 2216 2570 198 974 13 14 14995 15009 aandelen Geplaatste aandelen 15009 ad 500,—7.504.500,- Hierop is gestort verplicht 15009 X 50,—750.450, vrijwillig bij- of volgestort3.180.500, 3.930.950,- Aandeelhouders nog te storten3.573.550, Aansprakelijkheid naar het aantal aandelen, geregeld bij art. 18 der statuten 15009 aandelen X 2.000,30.018.000. Verplichting tot storting, vermeerderd met de aansprakelijkheid33.591,550,— 31 A. Genoten rente 1. Diverse kassiers Belening u/g Deposito's vreemd geld Schatkistpapier 's Rijks Schatkist Effecten 2. 3. 4. 5. 6. 7. Leningen op korte termijn aan gemeenten, waterschappen, enz 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Voorschotten aan locale banken Credieten aan landbouworganisaties Leningen op lange termijn aan gemeenten, waterschappen, enz Hypotheken Geldleningen op lange termijn Deelnemingen Effecten van de reserve Exploitatie boerderij, huizen en diversen 6.200,59 11.074,37 93.818,30 3.971.089,32 2.734.500,— 4.777.831,74 1.618.353,08 10.526,42 1.856.612,98 2.794.430,30 142.993,96 997.424,74 67.455,02 253.995,11 23.770,17 19,360.076,10 B. Vergoed aan rente 1. Locale banken en andere deposanten f 14.490.170,77 11.114,88 2. Belening o/g i u t. i 33.736,24 3. Nederlandsche Bank 132.358,55 4. Deposito-obligaties 132.888,56 14.800.269,— 5. Aandelenkapitaal7 n Saldo intrest 4.559.807,10

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 16