Onderling Waarborgfonds 28 29 Schadegevallen Voordelig saldo Centrale Bank Effecten Geldleningen Deelname leningen op lange termijn Hypotheken Te vorderen rente Opgericht krachtens art. 54 (thans art, 9 sub 3) der statuten van de Centrale Bank. BALANS OP 31 DECEMBER 1952 VAN DE AFDELING A. Centrale Bank Effecten Geldleningen Deelname leningen op lange termijn Te vorderen rente 70.472,66 30.000,- 70.711,93 199.000.— 2.627,28 372.811,87 REKENING OVER 1952 1.795,— 8.403,56 10.198,56 BALANS OP 31 DECEMBER 103.364,62 68.000,— 44.874,93 1.047.000,— 50.000,— 9.025,52 1.322.265,07 Lopende schadegevallen Belastingen Vermogen VAN DE AFDELING A. Intrest 1952 VAN DE AFDELING B. Lopende schadegevallen Belastingen Vermogen 900,— 149,48 371.762,39 372.811,87 10.198,56 10.198,56 100.000,— 1.461,65 1.220.803,42 1.322.265,07 Onkosten Voordelig saldo REKENING OVER 1952 VAN DE AFDELING B. 283,15 58, 59.273,13 Te veel gereserveerd voor schade 1951 Intrest 22.099,96 37.173,17 59.273,13 BALANS OP 31 DECEMBER 1952 VAN DE AFDELING C. Centrale Bank Effecten Deelname leningen op lange termijn Te vorderen rente Schadegevallen Voordelig saldo 189.581,87 117.000,— 922.250,— 8.978,99 1.237.810,1 REKENING OVER 1952 544,12 34.631,72 35.175,84 Belastingen Vermogen VAN DE AFDELING C. Bijzondere premie Intrest Overboeking „Kapitaal voor bijzondere doeleinden" 1.312,17 1.236.498,69 1.237.810,86 1.449,95 32.610,89 1.115,— 35.175,84

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 15