ACCOUNTANTSVERKLARING. 24 Ondergetekenden verklaren, dat zij de boekhouding en de jaarstukken over 1952 van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht hebben gecontroleerd. Op grond van hun onderzoek zijn zij van mening, dat de balans per 31 December 1952 en de bijbehorende resultatenrekening een juist beeld geven van resp. de financiële toestand per die datum en van de resultaten in 1952 behaald. ROTTERDAM, 17 Maart 1953. JONKERS DE JONG. (w.g.) A. C. J. Jonkers. 25 Aan de Algemene Vergadering der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, gevestigd te Utrecht. Ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 32 der statuten hebben wij de eer U hierbij mede te delen, dat door twee leden uit ons midden daartoe aangewezen, controle ten kantore van de Centrale Bank is gehouden. Gemelde leden mochten ervaren, dat de boekhouding accuraat werd gehouden. Zij hebben de verlies- en winstrekening en de balans van de Centrale Bank over het vier en vijftigste boekjaar overeenkomstig de boeken bevonden. Wij geven U in overweging het voorstel van het Bestuur tot winstbesteding goed te keuren. UTRECHT, 26 Maart 1953. De Raad van Toezicht D. W. Lindenbergh, Voorzitter. C. S. van Beuningen, Secretaris. N. J. H. Raat. M. P. van der Weijden. H. A. Wind. A. J. Verhage. J. Banis. G. J. Wilms. W. H. Reinders. R. J. van Beekhoff.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 13