Debet. X. Coöperatieve Zuivelbank te Leeuwarden. Balans op 31 December 1947. Aandelen Coöp. Centrale Raiffeisenbank Gebouwen Meubilair Effecten Schatkistpapier Hypotheken Belening u/g Debiteuren Leden (Zuivelfabrieken) (Div. Verenigingen) Coöp. Centrale Raiffeisenbank Bankiers Nederlandsche Bank Postchèque- en Girodienst Kassarekening Couponrekening Vordering wegens borgtochten 1.072.075,50 4.950 5.000 .000 1 394 745-33^.óio 49 Credit. Reservefonds Fonds voor schadeloosstellingen Reserve voor koersverschillen Garantiefonds Pachters N.O.P Reserve voor Belastingen Spaargelden Deposito's Leden (Zuivelfabrieken) (Div. Verenigingen) Crediteuren Betaalorders Verstrekte borgtochten 1.072.075,50 Renterekening (nog te verrekenen) 1.194.721 200.000 363.322 100.000 330.000 22 068.506 4.298.905 5.196.297 5.061.277 6.149.857 364.829 ro 893 ||/45.338. .610 49 Verlies- en Winstrekening over 1947. Onkosten Gereserveerd voor belastingen Storting Garantiefonds Pachters Noord-Oostpolder Winst 158.394 l, I49-796 100.000 - 40.524; 17i f 448.71489 P rovisierekening Renterekening 116.34S 332.366 448.71489 Bezittingen. Aandelen Centrale Bank Meubilair Kas Postrekening Incassobank Diverse kassiers Centrale Bank Nederl. Bank Leden Effecten Eff. belegde reserve Coupons en lossingen Interest eff. belegde reserve Prolongatie u/g Diverse Debiteuren Interest Provisie Onkosten XI, Coöperatieve Zuivelbank te Alkmaar. Balans per 31 December 1947. 14500 - 59322 - IO361O 60 - 667OO 83 - 6875 63 - 2248875 82 - 22834 80 - 512359 98 I19995 06 - II2790 54 I 24 60 «340 22 25OOO - 287723 50 1 - IO204 23 2716 11 1723 58 ƒ3596698 50 Schulden. Reservefonds Fonds voor bijzondere doeleinden Leden Stichting Spaarbank Deposito's Diverse Crediteuren Provisie Interest Onkosten 100000 98000 - 1346412 94 - 1473842 18 20644 68 - 537034 42 422 23 6187 90 - 14154 1 5 ƒ3596698150 Verlies- en Winstrekening per 31 December 1947. Bijschr. Fonds voor bijzondere doeleinden Onkosten 15214 - 49047 17 Interest effecten belegde reserve 38576= - 3472481 - 2567874 Provisie 64261 17 64261 '7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 34