VI. Vergelijkend overzicht der gecombineerde Balansen gedurende de jaren 1943 t/m 1947 (resp. van 721> 722> 722> 727 en 722 Boerenleenbanken). BALAN SEN- BEZITTINGEN Liquida middelen. Kas, Giro, banken, etc Centrale Bank incl, vaste deposito's Bedrijfscr edicten. Voorschotten particulieren Hypotheken Debetsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen2) Beleggingen. Aardappelwissels Schatkistpapier Effecten Deposito-Obligaties Centr. Bank Deelneming in Leningen a'publ.r. lich. Voorschotten aan publiekr. lichamen Immobilia. Kantoorgebouwen Andere vaste goederen Meubilair Aandelen Centrale Bank Aandelen Grondkapitaalbank Te vorderen rente. Voorschotten Effecten Koersverschillen Provisie en Kosten Zekerheidsstellingen Diversen 6) Verlies i5i36469 406355321 90068865 34404017 77245824 88205955 3221364 25609348 210195 852599 80363 1238900 454939 859028 124472883 1942S2491 4273814 51200 1313667 9836 85 169 54207 746035061 80 44833444 590139977 72320659 27848643 78119468 94008708 2500500 31820542 2017686 783117 66092 '379750 582253 1095486 634973422 100169302 206455219 4246646 49200 '677739 14787 1648 2779080 60 297596 42 95066464304 Hypotheken 1943 t/m 1946 onder voorschotten particulieren. 2) Overheidsbetalingen 1943 t/m 1946 onder Debetsaldi in lop. rekg. en Creditsaldi in lop. rekg. *1 Aardappelwissels 1943 en 1944. onder Kas, Giro, Banken etc. Voorschotten aan publiekr. lichamen 1943 t/m 1945 onder voorschotten particulieren. s) 1944 Diversen debet incl. 2.667.771,08 Hulpcentrales. 1945 2.357.374,28 6) 1944 Diversen credit incl. 3.046.972.26 Hulpcentrales 1945 102.631,02 Intrest spaargelden in lopende rekening aan de Centrale Bank van de Reserve Jaarlijkse bijdrage aan de Centr. Bank Onkosten Reserveringen 2) Winstsaldo (lopend jaar) 11449899 2103082 3 105460 3295571 18468537 58 12169936 1968543 128650 3330066 1528468 19125666 46 14325664 2433531 118033 4608517 3218231 4162038 28866016 64 1946 17658245 2493339 16223 6474120 1799527 3092162 3167962690 15946746 217853 134380 259893 7214616 749313 2248026 28731508 Intrest van de Reserve 1943 t/m 1946 onder Winst. 2) Reserveringen 1943 en 1944 onder Onkosten. 89779571 I394'34652 64359039 31336022 176776 41781767 92804762 2446500 25970052 1856225 729145 53245 1395200 689667 IOO2641 1483914224 9569506 163179859 4033814 49IOO 1692308 14788 1532292 2626037 1946 20867366 989711803 48491204 55430674 3436j46 VERLIES- EN 1281594 786739 101320531 1997137 21854729 £737299 1879465 822140 68255 1565200 480290 1075965 1010579169 53 103921878 144613723 4335062 48200 18245963 875366213 10051204 53781619 83895175 230950 1556256 12930 1430948 211383 4937o 266758922 5859260 30547292 108744695 521220 20341628 27217733 2254086 793947 56875 2242750 571596 1327082 893612177 147958950 193231831 544765966 48200 1898678 47 10175:63 31997492 282172 70 226629^8 SCHULDEN 124303644923 Verplichtingen aan derden. Spaargelden Creditsaldi in lolpende rekg. Overheidsbetalingen '-) Geldkaarten en B.B. 100. Banken Eigen kapitaal. Gewone reserve Bijzondere reserve Reserve Koersverschillen Reserve Dub. Debiteuren Pensioenfonds Belastingen. Nog te betalen Rente, Prov. en Kosten Diversen Winst 576038496 139297872 26680572 245294 153800 1694897 L53885 715336368 28928451 14 14582072 69445 40482 1514492 746035061 732256799 183087634 169489 io 28037746 3I93I7 177828 1594830 166469 30296192 15291Ó 70737 3102404 1528468 950664643 1358683759 313489.392 35392500 5344Q14 29145220 731652 238156 '543782 34367' 1712909666165 32002484 90 2854137:45 470527 26 342069I66 4162038 09 1946 1002672796 99 21776785063 2236099 307955 66 82 1222984703 32363055 1063509 233725 1423930 422537 35506758 4680932 284281 210085 3092162 988731869 40 212588036 OS 859020 18 256527 '3 282395 29 33329437 26 881748 24 255514 19 I108429 15 5IOI I 1 44 U26675S92297 1202717848 36085240 1632869 187286 165178 22480260 2 96 1243036449 WINSTREKENINGEN. BATEN Intrest van voorschotten in lopende rekening Effecten van de Centrale Bank Provisie van voorschotten in lopende rekening Diversen Verliessaldo (lopend jaar) 4076073 1603447 5533183 6564803 14140 181360 441320 54207 '8468537 3002814 1125606 50S017; 8971264 6407 152955 488843 297596 19125666 46 2369200 890126 4540687 20159631 7664 248933 646336 3436 28866016 1946 2192952 1621590 4612468 21129553 5660 341328 1726703 49370 31679626 3475405 2596497 4673991 16924903 14796 349957 469327 226629 28731508

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 31