4 FRIESLAND NAMEN Gemeenten van vestiging jjjc NAMEN Gemeenten van vestiging C. Bib. „Achlum" „Akmarijp" „Ameland" „Anjum" „Appelscha" „Augustinusga" te Bakhuizen „Bakkeveen" „Balk" „Beetgum" „Beets" „Benedenknijpe" „Betterwird" „Blauwhuis" „Blija" „Boornbergum" „Boyl" „Burgwerd e.o." „Cubaard" „Deinum" „Doniaga" Donkerbroek" „Drachtster- Compagnie' „Ee-Engwierum en Omstreken' „Ferwerd e.o." „Franeker" te Garijp te Gerkesklooster „Haskerhorne" „Haulerwijk" „Heeg" „Holwerd" te Hommerts „Hijlaard" „Jellum c.a." „St. Johannesga" te Jorwerd te Jubbega, Schu- rega, Hoornster- zwaag en o. te Katlijk „Kollum" „Koudum" „Langezwaag" te Langweer „Leeuwarden N.K.' „Lippenhuizen- Hemrik' „Luinjeberd" „Makkinga" „Makkuiri" te Marrum Franekeradeel Utingeradeel Ameland Oostdongeradeel Ooststellingwerf Achtkarspelen j Gaasterland Opsterland Gaasterland Menaldumadeel i Opsterland Heerenveen Westdongeradeel Wijmbritseradeel Ferwerderadeel Smallingerland j Weststellingwerf Wonseradeel Hennaarderadeel I Menaldumadeel Doniawerstal Ooststellingwerf Smallingerland Oostdongeradeel Ferwerderadeel Franeker Tietjerksteradeel Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Wijmbritseradeel Westdongeradeel Wijmbritseradeel Baarderadeel Baarderadeel Haskerland Baarderadeel Heerenveen Heerenveen Kollumerland en Nw. Kruisland Hemelumer- Oldephaert en Noordwolde Opsterland Doniawerstal Leeuwarden Opsterland Heerenveen Ooststellingwerf Wonseradeel Ferwerderadeel 1910 5< )C. Bib. „Marssum- 1908 Engelum 1906 5 „Menaldum" 1908 5 „Minnertsga" 191 1 5. „Murmerwoude" 1917 54 „Nes(W.-D.)enO. 1905 5. „St. Nicolaasga" 1924 56 „Nijega-Opeinde' 1911 57 „Oldeboorn" 1918 5^| „Oldeholtpa" 191 1 59' n „Olterterp" 1911 60 te Oosterbierum 1922 61 „Oosterend" 1908 62 „Oostermeer" 1914 63 „Oosterwoldc" 1911 64! „Oosterzee" 1912 65 „Oppenhuizen" 1908 66 te Oudega 1905 67 „Oude- en 1908 Nijehorne 1910 68 „Oudeschoot e.o. 191 r 69 „Oudeschouw" 70 „Rauwerd" 1909 7i „Ried" 72 „Rinsumageest" 1917 73 „Roodhuis e.o." 1916 74 te Roordahuizum 1911 7< „Rottevalle" 1916 76 „Scharnegoutum" 1911 77 „Scherpenzeel" 1913 78 te Sexbierum 1918 79 „Sloten Fr. e.o." 1905 80 te Surhuizum 19 IQ 81 „Ternaard" 1911 82 „Terwispel" 1912 83 „Tietjerk" 1919 84 „Twijzel" 1912 85 „Tijnje" 1912 86 „Tzum" 87 „Ureterp- Siegerswoude' 1907 88 „Wanswerd" 1917 89 „Warga" 1912 90 „Warns" 9' „Wartena" 1912 92 „Wieuwerd" 191 T 93 „Winsum" (Fr.) 191 I 94 „Wirdum" 95 „Witmarsum" 904 96 „Wolvega" 97 „Wommels" 91 I 98> „Workum en 91 T Omstreken" 92 1 99 „Woudsend" 91 I 100 „Wijnaldum" 915 TOI te Wijnjeterp I Menaldumadeel Menaldumadeel Barradeel j Dantumadeel Westdongeradeel Doniawerstal Smallingerland Utingeradeel Weststellingwerf Opsterland Barradeel Hennaarderadeel Tietjerksteradeel Ooststellingwerf Lemsterland Wijmbritseradeel Smallingerland Heerenveen Heerenveen Utingeradeel Rauwerderhem Franekeradeel Dantumadeel Hennaarderadeel Idaarderadeel Smallingerland Wijmbritseradeel Weststellingwerf Barradeel Sloten (Fr.) Achtkarspelen Westdongeradeel Opsterland Tietjerksteradeel Achtkarspelen Opsterland Franekeradeel Opsterland Ferwerderadeel Idaarderadeel Hemelumer-Olde- phaert en Noord wolde Idaarderadeel Baarderadeel Baarderadeel Leeuwarderadeel Wonseradeel Weststellingwerf Hennaarderadeel Workum Wijmbritseradeel Barradeel Opsterland 11915 1911 1916 I9'5 11920 1911 1914 '913 1907 .1921 1915 1911 1913 1914 1911 ,1916 11911 4913 1915 11920 j1914 11909 1918 1904 1910 11913 1914 '1908 4917 1911 1917 1919 I 907 11918 11916 1907 1910 19 07 1913 1911 191 1 1911 1908 191 1 1907 191 1 1924 1912 |'909 1911 1918 DRENTE NAMEN Gemeenten van vestiging 1 C. Bib. „Anloo" te Annen 2 „Annerveen" 3 1, „Beilen" 4! „Borger" 5| i« „Bovensmilde" „Buinen" „Buinerveen" „Dalen" „Dalerveen" „Diever" „Dwingeloo" 1 „Eelde" '3 ii „Eext" !4 ii „Eexterveen". W.A ï5 „Elim" „Emmen" 17 „Emmer- Compascuum" „Emmerschans' W.A. te Erica „Tweede Exloermond' „Exloo en Omstreken' „Gasselte en Omstreken' 23 „Gasselternijveen' 24 Gieten" 25 „Gieterveen" „Hooger-Smilde" 27 11 „Hoogeveen" 28 „Kloosterveen" Anloo Anlo Beilen Borger S milde Borger Borger Dalen Dalen Diever Dwingeloo Eelde Anlo Anlo Hoogeveen Emmen Emmen Emmen Emmen Odoorn Odoorn Gasselte Gasselte Gieten Gieten Smilde Hoogeveen Assen 1914 1904 1906 190 1904 1908 1906 191 1907 1913 1911 1911 i 1918 1928 1907 1911 1911 1930 1910 ■923 1910 1915 1907 j 1913 1914 1906 1911 1902 NAMEN Gemeenten van vestiging C. Bib. „Koekange" „Nieuw- Amsterdam' „Nieuw- Dordrecht' „Nieuw- Weerdinge' Norg „Odoorn" „Oosterhesselen" „Oranjedorp" „Pei2e" Roden „Rolde" „Schoonebeek" „Sleen" „Smilde" „Uffelte" „Valthermond" „Vledder" „Vries" „Weerdinge" „Westerbork" „Wijster" „Zuidbarge" „Zuidlaren" „Zuidwolde" (Drenthe) Zwartemeer, W.A. „Zweeloo" „Zwindersche- veld" te Nieuweroord de Wijk 'j Emmen Emmen 1 Emmen I Norg Odoorn Oosterhessele: Emmen Peize Roden Rolde Schoonebeek Sleen Smilde I Havelte Odoorn Vledder Vries Emmen Westerbork Beilen Emmen Zuidlaren Emmen Zweeloo Oosterhessele OVERIJSEL C. Bib. „Almelo" „Ambt- Vollenhove' te Anerveen „Balkbrug" „Bathmen" „Borne" „Colmschate" te Dalfsen „Dedemsvaart- Dorp" „Sluis VII" „Delden" „Diepenveen" „Enter" te Genemuiden te Giethoorn „Kedingen" voor Goor en Omstre ken „Gramsbergen" te Haaksbergen „Den Ham" „Hardenberg" te Hasselt (O.) „Heino" „Hellendoorn" „Hengelo (O.)" Almelo thans: Vollenhove Gramsbergen Avereest Bathmen Borne Diepenveen Dalfsen Avereest Avereest Stad-Delden Diepenveen Wierden Genemuiden Giethoorn Goor Gramsbergen Haaksbergen Den Ham Stad Hardenberg Hasselt (O.) Heino Hellendoorn Hengelo (O.) 1916 25 C. Bib. „Holten" Holten 26 „Kampen" Kampen 1907 27 „Kamperveen" IJsselmuiden >9H 28 „De Krim" Gramsbergen I 1920 29 „Kuinre Blanken 1905 ham en omstr." Kuinre 1903 30 „Losser" Losser '913 3i „Markelo" Markelo 1906 32 33 „Nieuwleusen" „de Noordooste Nieuwleusen 1916 lijke Polder Emmeloord (N.O.P. 1905 34 „Notter" Wierden 1907 35 „Olst (Dorp)" Olst 1915 36 „Ommen" Ommen 1920 1908 37 „Raalte en Omstreken" Raalte 1918 38 „Rectum-IJpelo" „Rouveen" Wierden 39 Staphorst 40 „Staphorst" Staphorst 1902 4' „Vroomshoop" Den Ham 1916 42 te Wanneperveen, 1902 W.A. Wanneperveen 1920 43 „Wesepe" Olst 1906 44 „Wilsum" IJsselmuiden 1917 45 „Wijhe" Wijhe 1913 46 „Zalk" IJsselmuiden 1909 47 „Zwolle" Zwolle 1910 1905 1914 1906 1908 1908 1905 1904 4910 11909 1905 1904 1914 11900 1906 1922 1925 11905 '9°4 j 1911 1912 1904 1905 (1906 Zuidwolde (Dr.) 1908 1935 4906 1913 1905 I9<4 11911 1904 4947 1905 4908 1908 4944 4922 1918 4915 1914 ,1904 4917 917 1906 1928 1921 1911 4 921 1916 1922

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 25