STATISTISCHE GEGEVENS BIJLAGE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK AANGESLOTEN BANKEN OVER HET)AAR 1947. OVERZICHT VAN DE OMZET. 1948 TE UTRECHT OVER HET JAAR 1948. 44 Bijlage X 1947 Terugbetaald Ontvangen Meer terugbetaald dan ontvangen Meei ontvangen dan terugbetaald in rekening-courant 1947 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 59.507.924 50.923.833 64.875.789 76.202.485 72.639.728 69.439.29o 75.188.479 61.622.458 64.373.40i 79-856.702 73.698.503 81.007.107 22 17 84 09 73 20 84 87 09 22 37 20 33.614.165,02 46.001.821 84 41.496.563! 44 42.285.47538 55.265.002 56 53.725.701 66 54.637.262 96 51.787.92SI23 53.960.87766 69.022.75463 75.558.617 16 108.176.852 86 5.893.759 4.922.011 23.379.226 33.917.009 17.374.726 15.713.588 20.551.216 9.834.530 8.412.523 10.833.947 20 33 40 7i 17 54 88 64 43 59 1.860.113 27.169.745 59 66 82c.335.704 04 707.533.02340 150-8-'.539(89 29.029.859 25 Terugbetaald Ontvangen Meer terugbetaald dan ontvangen Meer ontvangen dan terugbetaald in rekening-courant 1948 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 74.485.848 76 62.436.247 66 80.881.391170 106.541.35974 107.044.797 06 116.329.010 57 105.239.825 78 81.816.826 35 90.689.917125 103.467.32623 96.536.926 79 100.591.867 36 S3.696.861 56.903.565 64.308.33* 76.138.936 77.459.386 80.895.505 73.458.454 78.848.184 85*492.735 97-938.345 104.387.192 125.343.384 64 79 45 3i 35 10 04 82 73 34 3i 42 5.532.68187 16.573.053 25 30.40 >.423143 29.585.41071 35.433.51147 3.1.781.37174 2.96S.64153 5.197.18152 5.528.980 89 9.21 1.012 7.850.265 2-4.75 '-517 88 06 1 126.061.35 125 I0O4.870.8Q0!.30 163.003.2 56(41 41.812.795146 BETREFFENDE DE BI] HET JAARVERSLAG DER

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 23