EFFECTEN. L 26 Bijlage lila. Aangekocht uit het bedrag der deposito's. Nom. waarde 0 "5 NAAM DER FONDSEN f 18.930.900.— -3-3K0/ Oblig. Nederland 1947 500.000.— 3 Inschrijving Grootboek 1946 500.000.— 3 1946 500.000.— 7 0 1946 500.000.— 3 1946 500.000.— 3 1946 500.000.- 3 1946 323.490.— 3 Oblig". Nederland 1937 91.2OO. 3 1947 f 6.295.600. 3 M 1962/64 m.b.f 134.000.000. 3 1962/64 z.b.f 2.900. 2i/,„ Cert. N.W.S 3.138.500.— 2i/,„ Spaarcertificaten 174.OOO. 0 Oblig. Ned.-Indië 1937 A I 18.OOO. 3-31.;,, Amsterdam 1947 350.000. 3-3C 1948 176.OOO. 3 's-Gravenhage 1937 III 12.000. 3 1938 29O.OOO. 3 Groningen 1938 8.000. 3 Haarlem 1938 I 55.000. 31- Hengelo (0.) 1937 III I3.OOO. 31/2 1937 IV 25.OOO.— 3 Noord-Holland 1938 III ÓO.OOO. 3/ Nijmegen 1937 III 49.OOO. 3J4 1938 III 326.OOO.— 31/2 Rotterdam 1937 le5e lening 428.OOO. 31/2 1937 6e lening 43.000 31/2 1938 90.000. 3 Zuid-Holland 1938 II 1.000. 31/ Bank v. Ned. Gemeenten 1937 II 152.000.— 3 h 1938.. 26.000. 3% Pandbr Algemene Hypotheekbank 9.000. 31/2 Bataafsche Hypotheekbank 19.000. 3K Dordrechtsche Hypotheekbank I.OOO.— 31/2 's-Gravenhaagsche Hyp. Bank 35.000.— 3% Groningsche Hypotheekbank 29.000.I 31/2 Haarlemsche Hyp. Bank 23.000.— 31/2 27.000. 31/2,, I Hollandsche Hypotheekbank 216.000. 31/»,, Mij. voor Hyp. Crediet 2 uitl. 17.000. 31, j Mij. voor Hyp. Crediet 100.000. 31, Nationale Hypotheekbank 16.000. 3% Rotterdamsche Hyp. Bank 51.000. 31/2 Utrechtsche Hypotheekbank 14.000. 3'/2 Westlandsche Hypotheekbank 17.000.—7 31/2 Zeeuwsche Hypotheekbank 10.000. 31/2 Zuider Hypotheekbank 57.000.— 3%, Zuid-Hollandsche Hyp. Bank 303.000.'— 3 Oblig. Utr. Stroomleveringsbedrijf 220.000. 3% Bataafsche Petroleum Mij Transporteren Datum der laatst verschenen coupon Koe 15 Aug. 100 1 Juli 100 1 Aug. 100 1 Sept. 100 1 Oct. 100 1 Nov. 100 1 Dec. 100 1 Juli 98% 1 Nov. 100 1 Dec. 100 1 100 1 Juli 82% 15 Febr. 100 1 Oct. 96% 1 Dec. 100 1 Sept. 100 1 98% 1 99% 1 Juli 100 1 Sept. 95% 1 Aug. 99% 1 Sept. 100 1 Oct. 95% 1 1 Juli 100 1 ii 100 1 Oct. 991/2 1' 1 Nov. 99% 1 Oct. 100 1 80% 1 Juli 100 1 Sept. 100 i Juli 100 1 100 1 Nov. 991/2 1 Juli 100 1 100 1 100 1 Oct. 100 1 Juli 100 1 100 1 100 1 99% 1 Nov. 9914 1 Juli 100 1 Nov. 100 1 Dec. 100 1 Juli 100 1 100 1 Dec. 100 1 Aug. 100 Lopende rente Waarde der stukken j (zonder rente) Waarde der stukken I (zonder rente) naar beurskoers 2 I 2.972.6 f 18.930.900.— f 18.564.113.81 7.500.- L 500.000.— 490,000.- 6.250.— 500.000.— 490.OOO. 5.OOO.— 500.000.— 490.OOO. 3.750.- 500.000. 490.OOO. 2.500.— 500.000. 490.000. I.250.— L 500.000. 49O.OOO. 4.851.— L- 319.357.5c 317.336.25 I.208.4C L 241.680. 241.680.— 15.739 6.295.600. j» 6.240.513.50 335.000.— 134.000,000, 132.995.000. 36.25 2.392.50 2.343.56 68.654.69 L 3.138.500.— 3-138.500.— 1.305.— L 168.562.50 168.235.25 295.— 118.000.— IlS.OOO. 3.500.— 350.000. 350.000. 1.760.— L 173.800.- 176.OOO. 120. L n.970.— 12.OOO. 4.350.— 290.000. 290.OOO. 80. 7.650.— 8.OOO. 2.260.42 - 153.643.75 155.OOO. 151.67 L 13.000.- J3.OOO. ■87.50 23.968.75 24.875.— 1.050'— 60.000. ÓO.OOO. 796.25 49.000. 49.OOO. 2.852.50 L 324.370.— 326.OOO. 2.496.66 426.930.— 428.OOO. 376.25 43.000.— 43.OOO.— 675.— 72.450.— 89.500.— 17.50 I.OOO. I.OOO. 1.520. 152.000. 152.000. 455-— 26.000. M 26.OOO. I57.50 9.000. 8.325.— 102.92 18.905.- I9.COO. 17.50 I.OOO. I.OOO. 612.50 35.000.— 35.000.— 507.50 29.000.— 29.000.— 201.25 23.000.— 23.000.— 472.50 27.000. 27.000. 3.780 2IÓ.OOO. 216.000. 276.25 17.000.— 16.957.50 1.625.— 99.500.— 99.750 93-33 15.880. 15.680. 892.50 51.000. 51.000. 81.67 14.000. 14.000. 49.58 17.000. 17.000. 175.- 1 10.000. IO.OOO. 997.50 57.000. 57.000.— 757.50 303.000.— 303.000. 3.208.33 220.000. 220.000. 02.969.05 169.557.060.— f 168.091.860.87 27 Bijlage lila (vervolg). Nom. waarde NAAM DER FONDSEN Datum der laatst verschenen coupon T rans port 70.000. 31/2 Oblig. Haagsche Tramweg-Mij 1.000. 5 Semarang-Cheribon 1918 5.000. 3 N.V. Vruchtenveil. Tiel Omstr. 213.500.- Aand. Amsterdamsche Bank 42.000. Associatie Cassa 70.750.- Cert. Aand. Nederl. Handel Mij 50.000. Cert. Aand. Twentsche Bank 105.000.— Aand. Nederl. Scheepvaart Unie I.OOO. Coöp. Grondk. Bank (10% gest.) TOTAAL 1 Juli Koers Lopende rente Waarde der stukken (zonder rente) Waarde der stukken (zonder rente) naar beurskoers f 702.969.05 f 169.5 5 7.060.f l68.09i.860.87 98% 1.225.— 69.125.— 70.000. 52 IOO. 520.— L 520. 100 IOO.—; 5.000.1|„ 5.OOO. 157' 335.728.75%, 335-728.75 205 86.100.j„ 86.100. 164 116.030. 116.030. 170% 85.375— L 85.375 168 176.400.L 176.400. 100 100. IOO. f 704.394.05 f 170.431.438.75 i 168.967.114.62 Rentebetaling achterstallig. NB' Tde fo"dse?' regelmatig uitloting plaats heeft, is de gemiddelde koers van aankoop (doch niet boven pari) aangenomen de overige fondsen zijn naar beurskoers per 31 December 1948 berekend. A!lc effecten, naar beurskoers berekend zouden een waarde hebben van 168.967.114.62, zoals op deze staat is aangegeven. oeursaoers DcreKena.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 14