Aandeelhouders. Aandelen. Kapitaal en aansprakelijkheid. Bijlage II. INTREST. Bijlage I. 24 LEDEN PERSONEN Leden van de Raad van Toezicht Leden van het Bestuur LOCALE BANKEN Prov. Groningen 70 Banken Friesland 102 Drenthe 56 Overijssel 48 Gelderland 105 Utrecht 39 Noord-Holland 118 Zuid-Iiolland 116 Noord-Brabant 18 Zeeland 58 Limburg 1 731 Banken AANTAL AANDELEN 640 1021 518 517 1313 372 1157 1295 107 468 12 7416 7428 Aandelen Geplaatste aandelen 7428 ad 500.3.714.000.- Hierop gestort Verplicht 7428 X 50—371.400 Vrijwillig bij- of volgestort2.248.700. 2.620.100.- Aandeelhouders nog te stortenf 1.093.900.- Aansprakelijkheid, geregeld bij art. 18 der statuten naar het aantal aandelen 7428 aandelen X 2.000.—14.856.000.- Verplichting tot storting vermeerderd met de aansprakelijkheid15.949.900.- 25 A. Genoten rente 1. DIVERSE KASSIERS 2. BELENINGEN u/g 15.661.05 onverschenen rente 79.17 15 740 22 3. SCHATKISTPAPIER 4.440.767.6I 4. s RIJKS SCHATKIST6.539.959.02 nog te vorderen rente m 2.490.300.54 9.030.259.56 5. EFFECTEN ontvangen aan coupons 2.780.172.13 onverschenen rente 704.394.05 3.484.566.18 6. LENINGEN aan gemeenten, waterschappen, enz. vervallen rente 929.379.53 onverschenen rente 373.874.97 1.303.254.50 7. VOORSCHOTTEN aan Locale Banken 63 03 8. CREDIETEN aan Landbouworganisaties 695.843.56 onverschenen rente 36798.48 732.642.04 9. VOORSCHOTTEN op lange termijn: vervallen rente 1.864.579.57 onverschenen rente 259.812.94 2.124.392.51 at te vergoeden rente deelname locale banken20.982.70 2.103.409.81 10. HYPOTHEKEN vervallen rente 75.979.90 onverschenen renteM 19.777.19 95.757 09 11. DEELNEMINGEN 62.186 12. EFFECTEN v. d. RESERVE ontvangen aan coupons 142.328.61 onverschenen rente48.416.88 190.745.49 13. VOORSCHOTTEN en CREDIETEN aan diversenM 12 362 98 14. KOERSWINST op vreemde valuta-transacties 47.092.28 15. EXPLOITATIE BOERDERIJ opbrengst 7.600.75 af te verrekenen huur 4.163.02 3.437.73 16. EXPLOITATIE HUIZEN opbrengst 4.303.77 af te verrekenen huur en onkosten 285.60 4.018.17 ƒ21.536.339.25 U. Vergoed aan rente 1. LOCALE BANKEN en andere deposanten vervallen rente 17.586.138.79 onverschenen rente 90.838 31 f 17.676.97740 2. BELENINGEN o/g 4.249.67 3. NEDERLANDSCHE BANK 18.175.52 4. DEPOSITO-OBLIGATIES 86.715.— 5. AANDELEN rente verplichte stortingen 14.857.76 rente onverplichte stortingen 53.745^40,, 68.603.16 17.854.720.45 Saldo intrest 3.681.618.80

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 13