ONDERLING WAARBORGFONDS 22 Opgericht krachtens art. 54 (thans art. 9 BALANS OP 31 DECEMBER Centrale Bank Geldlening Deelname Gemeenteleningen op iange termijn Te vorderen rente sub 3) der statuten van de Centrale Bank. 1948 VAN DE AFDELING A. 23 94.140.23 88.499.31 150.000.— 1.665.61 334.305.15 REKENING OVER 1948 Schadegevallen Barneveld Emmer Compascuum 23 419 Gasselternijveen Kloosterveen Oosthuizen i 16.421.01 50 Te veel gereserveerd op 31 December 1947 inzake schadegeval Buinen Belastingen Onkosten Voordelig saldo 2.125.84 316.41 495.— 42.777.76 10.941.04 31.836.72 1.192.77 85.70 5.685.65 38.800.84 BALANS OP 31 DECEMBER Centrale Bank Geldlening Deelname Gemeenteleningen op lange termijn Te vorderen rente 206.971.36 56.163.06 460,000.— 1.752.62 724.887.04 REKENING OVER 1948 Belastingen Voordelig saldo 71.240.11 137.254.86 208.494.97 BALANS OP 31 DECEMBER Centrale Bank Deelname Gemeenteleningen op lange termijn Te vorderen rente 277.870.50 425.000.— 1.062.50 703.933.— REKENING OVER 1948 Belastingen Voordelig saldo 68.446.98 126.336.61 194.783.59 eeds ,'n 1Q47 W?rj eÜn b|f0(!p uitkering ten laste van de Aldeling A op één van de i VAN DE AFDELING A. 1948 VAN DE AFDELING B. Te betalen belastingen Vermogen VAN DE AFDELING B. Bijdragen locale banken Bijdrage Centrale Bank Intrest 1948 VAN DE AFDELING C. Te betalen belastingen Vermogen VAN DE AFDELING C. Bijdragen locale banken Bijdrage Centrale Bank Bijzondere premie Intrest Lopende schadegevallen Te betalen belastingen Vermogen Bijdragen locale banken Bijdrage Centrale Bank Intrest 43.452.03 1.363.20 289.489.92 334.305.15 24.084.— 6.000.— 8.716.84 38.800.84 71.305.82 653.581.22 724.887.04 164.352.50 25.000.— 19.142.47 208.494.97 68.438.85 635.494.15 703.933.- 155.093.75 25.000.— 77.18 14.612.66 194.783.59

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 12