VERSLAG CENTRALE RAIFFEISEN-BANK OVER 1947 HET NEGEN EN VEERTIGSTE BOEKJAAR OVERZICHT VAN DEN OMZET. Bijlage X 1945 1 1; 1 1 1 1 LM 1 S-S 1946 COÖPERATIEVE GEVESTIGD TE UTRECHT 40 Terugbetaald Ontvangen Meer terugbetaald dan ontvangen Meer ontvangen dan terugbetaald In rekening-courant 1945 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 1.824.429 1.952.126 7.757.908 4.690.537 4.920.394 15.847.631 33.543.377 30.266.787 25.420.304 49.420.490 94.157.709 128.206.800 04 7i 93 15 56 30 08 33 55 16 62 41 18.009.608 15.641.759 37.559.658 26.683.186 50.971.809 93.674.464 103.162.324 113.444.753 187.460.331 334.411.661 91.105.854 116.647.636 44 2 1 39 '7 39 67 78 7i 44 05 06 80 3.051.855 11.559.163 16.185.179 13.689.632 29.801.749 21.992.649 46.051.414 77.826.833 69.618.947 83.177.966 162.040.026 284.991.170 40 50 46. 02 83 37 70 38 89 89 398.008.496 84 1188.773.04s111 14.611.019 17 805.375.570 44 Terugbetaald Ontvangen In rekening-courant Meer terugbetaald dan ontvangen Meer ontvangen dan terugbetaald 1946 Januari I52794.952 23 55.oi6.835 34 97.778.ii6 89 Februari 107.7S7.973 24 39.633.9i6 16 68.154.057 08 Maart 175.818.673 60 49.I05.558 21 126.713.115 39 April 82.457.225 29 46.006.258 36.450.966 93 Mei 75.907.368 43 56.887.869 46 19.019.498 97 Juni 81.721.390 01 61.876.834 08 19.844.555 93 Juli 227.256.436 25 90.701.786 54 136.554.649 71 Augustus 60.464.218 16 64.544.470 05 4.080.25 1 89 September 66.955.929 10 67.795.6i7 36 839.688 26 October 71.122.225 12 71.894.578 04 772.352 92 November 61.204.803 90 72.177.875 6.3 I0.973.07i 73 December 61.948.726 02 81.718.659 3° 19.769.933 28 1225.439.921 35 757.360.258 53 504.5 14.960|90 36.435.298I08 OPGERICHT BIJ ACTE D.D, 12 JUNI 1898 Uit te brengen in de Algemene Vergadering te houden op Dinsdag 25 Mei 1948 te Utrecht. RBOOO. CCRBI 1947 Bednjlshistone

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1947 | | pagina 1