VERSLAG CENTRALE RAIFFEISEN-BANK OVER 1946 HET ACHT EN VEERTIGSTE BOEKJAAR OVERZICHT VAN DEN OMZET. 1944 1945 COÖPERATIEVE GEVESTIGD TE UTRECHT 40 Terugbetaald Ontvangen In rekening-courant 1944 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 25748. 26.950. 23.843 25.334. 22.571. 24.031. 27.650. 16.943. 11.565 6.163.1 6.714., 6.851., 224.368.92 f I71 .685 192 .410 584 658 533 864 292 ,476 098 796] 19 329108 43.670.343 43.875.620 51.405.429 48.061.635 47.889.902 48.311.414 63.784.627 41.658.349 23.48i.s93 19.718.48! 21.306.639 38.506.973 491.671.30s Meer terugbetaald dan ontvangen Meer ontvangen dan terugbetaald 17.921 16.925 27.562 22.727 25.318, 24-279. 36.133. 24.715. 11.916. 13-555- ■4.591. 3>.655 658 .427 .018 ,051 243 ,880 .762 ■057 .416 .382 843 644 54 77 06 49 37 88 54 86 96 267.302.386172 Terugbetaald Ontvangen Meer terugbetaald Meer ontvangen dan terugbetaald In rekening-courant dan ontvangen 1945 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 1.824.429 1.952.126 7.757.908 4.690.537 4.920.394 15.847.631 33.543.377 30.266.787 25.420.304 49.420.490 94.157.709 128.206.800 398.008.496I84 18.009.608 15.641.759 37.559.658 26.683.186 50.971.809 93.674-464 103.162.324 113.444.753 187.460.331 334.411.661 91.105.854 116.647.636 1188.773.048j 11 3.051.855 11.559.163 16.185.179 13.689.632 29.801.749 21.992.649 46.051.414 77.826.833 69.618.947 83.177.966 162.040.026 284.991.170 40 50 46 02 83 37 70 38 89 14.611.011117 805.375.57oj44 OPGERICHT BIJ ACTE d.d. 12 JUNI 1898 Uit te brengen in de Algemeene Vergadering te houden op Dinsdag 10 Juni 1947 te Utrecht RB0003000048 Jaarverslagen CCR8 1946 Rabobank Nederland Bedri|lshistone

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1946 | | pagina 1