VERSLAG CENTRALE RAIFFEISEN-BANK OVER 1946 HET ACHT EN VEERTIGSTE BOEKJAAR OVERZICHT VAN DEN OMZET. 1944 1945 COÖPERATIEVE GEVESTIGD TE UTRECHT 40 Terugbetaald Ontvangen In rekening-courant Meer terugbetaald dan ontvangen Meer ontvangen dan terugbetaald 1944 Januari 25.748.685 14 43.670.343 16 17.921.658 02 Februari 26.950.192 83 43.875.620 37 16.925.427 54 Maart 23.843.410 42 51.405.429 19 27.562.018 77 April 25.334.584 39 48.061.635 45 22.727.05 1 06 Mei 22.571.658 9i 47.889.902 40 25.318.243 49 Juni 24.03C533 74 48.311.414 11 24.279.880 37 Juli 27.650.864 30 63.784.627 18 36.133.762 88 Augustus 16.943.292 22 41.658.349 76 24.715.057 54 September 11.565.476 40 23.481.893 26 11.916.416 8ö 96 October 6.163.098 09 19.718.481 05 3.555.382 November 6.714.796 IQ 21.306.639 40 14.591.843 21 December 6.851.329 08 38.506.973 10 31.65 5.644 02 224.368.92117 1 491.671.308'43 267.302.386I72 Terugbetaald Ontvangen Meer terugbetaald dan ontvangen Meer ontvangen dan terugbetaald In rekening-courant 1945 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 1.824.429 1.952.126 7.757.908 4.690.537 4.920.394 15.847.631 33.543.377 30.266.787 25.420.304 49.420.490 94.157-709 128.206.800 04 71 93 15 56 30 08 33 55 16 62 4i 18.009.608 15.641.759 37.559.658 26.683.186 50.971.809 93.674.464 103.162.324 113.444.753 187.460.331 334.411.661 91.105.854 116.647.636 44 2 1 39 17 39 67 78 7i 44 05 06 80 3.051.855 11.559.163 56 6l 16.185.179 13.689.632 29.801.749 21.992.649 46.051.414 77.826.833 69.618.94 7 83.177.966 162.040.026 284.991.170 40 50 46 02 83 37 70 38 89 89 398.008.496184 1188.773.048] 11 14.61 T .Oiq! I 7 8o5.375.570 44 OPGERICHT BIJ ACTE d.d, 12 JUNI 1898 Uit te brengen in de Algemeene Vergadering te houden op Dinsdag 10 Juni 194-7 te Utrecht R80003000048 Jaarverslagen CCRB 1946 Rabobank Nederland Bedn|lshisli

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 21