VERSLAG CENTRALE RAIFFEISEN-BANK OVER 1945 HET ZEVEN EN VEERTIGSTE BOEKJAAR COÖPERATIEVE GEVESTIGD TE UTRECHT OPGERICHT BIJ ACTE d.d, 12 JUNI 1898 Uit te brengen in de Algemeene Vergadering te houden op Vrijdag 8 November 1946 te Utrecht Rabobank Nederland Bedri|fsbislorie

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 1