EFFECTEN. L 76. 22 Bijlage lila. Aangekocht uit het bedrag der deposito's. Nom. waarde NAAM DER FONDSEN f 8.800. 5.000. 400. 3.290.000. 1.396.500. 742.000. 15-507.700 13.000.- 400.- 4.626.200.- 2.900.- 194.000. 148.000.- 16.000.- I 2.O0O.- I48.OOO. 719.OOO. 4O.OOO.- 163.OOO.- 59.500.- 4O.OOO.- 445.000.- 13.OOO. 79.000.- 71.000.- 201.000.- 302.000.- 117.000.- 45.000.- 5.000.- 29.000. 91.000.- 240.000. 207.000.- 387.000.- 10.000.- 67.000.- 6.000.- 215.000.- 12.000.- 11I.OOO.— 151.000.— 61.000.— 24.000. 546.500. 250.000. 25.000. 84.000. 335.000 569.000. 292.000. 158.000. I.OOO. 351.000. 183.000. Cert. Oblig. 4 %l Oblig. 4 M |3%.. 13% :3>2 ■3 3 '-3M 2% 3 31:, m 3% 3% 3Vé 31/2 3% 3%„ 3% 3% 31/2 3% 3'/> 3%,' 3 3%, 31/» 3V2, 31/2, 3 3%, 31/2, 3 3 3 3'/2 314 3% 3% 31/2 3% 4 2% 31/2 3-3^, 3 2VJ-3, 2% 2% 2%„ 3% 3% 3% Nijmegen 1937 III 1937 IV 1938 III 1938 Nederland 1940 I '45 1 Aug. 1940II 1940 II (met bel. fac.) 1941 1941 1942 1943 1936 1937 1938 N.W. Ned. Indië 1937 A Alkmaar 1937 II Amsterdam 1861 1905 1936 1937 I 1937 II 1937 III 1937 V 1937 VI 1937VII 1937 VIII Apeldoorn 1937 II Arnhem 1937 I de Bilt 1938 Dordrecht 1937 II Eipdhoven 1937 III Enschedé 1937I 1937 II Gelderland 1938 Gouda 1937 I 's-Gravenhage 1937 II 1937 III Gemeente Groningen 1938 I Haarlem 1938 Heerlen 1937 Helmond 1938 Hengelo (O.) 1937 III 1937 IV 's-Hertogenbosch 1937 Hillegom 1937 Hilversum 1941 1938 (10 jar.) Leiden 1937 II Noord-Holland 1938II 1938 III 1938 III 1938 II (8 jar.) 1938 IV (9 jar.) T rarisüorteereTi Datum der laatst verschenen coupon Koers Loopende rente Waarde der stukken (zonder rente) Waarde der stukken (zonder rente) naar beurskoers '45 1 Aug. 100 146.6/ f 8.80O.— O O co co' 94 50.- 4.700.- 5.000.— 1 99 4.— 396.— 400.— 15 Aug. 100 49-350.— 3.290.OOO.— 3.290.000.— 15 Nov. 98 Va 6.109.6c 1.370.315.63 1.386.899.Of 99% 2.164.17 739.217.50 736.898.75 15 Juli 99% 248.769.35 ,15.410.776.88 ,15.401,084.56 100 i 32.50 13.OOO. 13.OOO.— 1 Juli 94'V, 379 398.- 1 Sept. 97 */a 46.262. „4.5IO.545.— 4.626.200. 1 Juli 82 y2 36.25 2.392.50 '2 356.25 967''s 1 -4-5 5- ■87.937.50 184.300.— 99% 1 295* 147.815. I48.OOO.— 1 Aug. 99 V, 233-33 15.920. 16.OOO. 1 Nov. 99% 70.— 11.940. 12.000. 1 Dec. 9,7% 431.67 144.300.— i48'.ooo.— 1 Aug. 98% 1 IO.485.42 705-518.75 719.000.— 99 700. 39.600.— 40.000.— 1 Aug. 99 2.377.08 161.370.— 163.000.— 99% 694.17 59-053-75 59.500.- 1 Oct. 99% 35o.— 39.800.— 40.000.— 1 Nov. 100 2.595.83 445.000. 445.000.— 1 100 75.83 13.000. 13.000.— 1 Oct. 98% 691.25 7s.012.50 79.000.— 1 Juli 99% 1.242.50 70.467.50 71.000.— 15 96% 2.763.75 194.467.50 201.000.— 1 Aug. 100 4.404.17 302.000. 302.000.— 1 Oct. 100 1.023.75 II7.OOO.—- 117.000. 1 Juli 99% 787.50 44.662.50 45.000.— 1 Aug. 99% 72.91 4.975.— 5.000.— 1 Oct. 97'% 217.50 28.3il.25 29.000.— 1 Sept. 99 V2 I.O6I.67 90.545.— 91.000.— i 1 Juli 100 4.200.— 24O.OOO. 240.000.f 1 Sept. 98% 2.070. 204.4i2.50! 207.000. 1 Juli 100 5-805.— 387.OOO.— ~OJ CO O c p "1 1 Sept. 95% IOO. 9.562.50 9.950.— 15 Aug. 99 M 93'.87| 66.330.- 67.000.— 1 Sept. 100 65.-, 6.000.— 6.000. 1 Aug. 99% 3.135.42 213. n 8.7 5 215.000.— 1 Sept. 100 140.— 12.000. 12.000. 1 Aug. 99 1.793.75 109.890.— I II.OOO.— 1 Sept. 99 1.761.67 149.490.— I51.OOO.— 1 Aug. 100 1.016.67 61.000.— 61.OOO.— 1 Sept. 99% 200. 23.820.— 24.OOO. 1 Sept. 98% 6.375.83 539.668.75 546.500.— 1 Oct. 86% M I 875.— 217.187.50. 250.OOO.— 1 95% 187.50 =3-968.75 25.OOO. 1 96% 525.— 81.375.— 84.OOO. 1 99% 2.093.75 333-743-75 3 35.000. - 1 M 99% 3-54375 566.155.— 1 April tgeloot l/4'45 292.000. 2% ijO.— 1 Juli 100 2.887.50 I58.OOO. 1 100 17.50 I.OOO. OOG. 1 M 100 5.801.25 351.000.—! 35IOOO.- 1 100 2.970.— 183.000. 23 VERVOLG. Nom. waarde NAAM DER FONDSEN Datum der laatst verschenen coupon Loopende rente Waarde der stukken (zonder rente) Waarde der stukken (zonder rente) naar beurskoers 157.OOO.- 343.OOO.- 166.000.- 26.000.- 616.OOO.- I Ó.OOO.- I I 8.000.- 8.000.- 60.000.- 3.000- 98.000.- 164.000.— 3.000.- 189.000.- 91.000.— 27.000.- 107.000.— 397.000.- 83.000.— 373.000.- 378.000.— 258.000.— 439.000.- 500.000.— 44.000.— 300.000.— 10.000.— 86.000.— I.OOO.— 150.000.— 127.000.— 1.000.000. 10 I.OOO.— 58.750.- 50.000.— 89.000.— I.OOO.— 31/2% 3 y2 3% 11 31/2 li 3V2 3% 3-3H» 3y2 m 3 3 31/2 3y2 j 3 3 31/2 3y2 I 3% 31/2 3y2 31/2 M 3y2 3y2 3 41/2 3 y211 5 3y2 5 Transport Oblig. Rotterdam 1937 le5e leening 1937 6e leening Schiedam 1937 I 1937 II Tilburg 1937 I Gem. Utrecht 1937 III Voorburg 19381 Winschoten 1937 Winterswijk 1937 I Zeeland 1937 Zuid-Holland 1938 II Zwolle 1937 Bank voor Nederl. Gemeenten 1937 11 1938 Mij. voor Gemeente-Crediet (20 jar.) Pandbr. Arnhemsche Hyp. Bank Dordrechtsche Friesch-Gron. Mij. voor Hyp. Crediet Nederlandsche Hyp. Bank Utrechtsche Westlandsche Oblig. Drinkw. leiding N.W. Utrecht 1937 Utrechtsch Strooml.Bedrijf Bataafsche Petroleum Mij 45 1 Western Pacific Haagsche Tramweg Mij Semarang-Cheribon 1918 Aand. Amsterdamsche Bank Incasso-Bank Pref. Aand. B. Mij. tot Financ. v.h. Nat. Herstel Cert. v. aand. Nederlandsche Bank Nederl. Hand. Mij Twentsche Bank Aand. Nederl. Scheepvaart Unie Coöp. Grondkap.b. v.d. L. (10% gest. TOTAAL Oct. 1 Nov. 1 Sept. 1 Juli 1 Sept. 1 Nov. 1 Sept. 1 1 1 Oct. 1 1 Juli 1 1 Sept. 1 Juli 1 Nov. 1 1 Sept. 1 Juli 1 1 Nov. 1 1 Dec. 1 Aug. 1 1 Sept. 1 Juli 1 Dec. 98 V2 993/4 987/8 983/4 983/4 993/4 99V, 100 98 V8 100 80'/2 100 100 100 993/4 100 99V2 100 99 100 993/4 99V8 100 100 100 100 11 983/4 52 V4 141 146 100 150 171V., 153 172V4 100 433-455- 1 -373- 2.00Ü. 1.936. 455- 7.186. 93- 1.180. 93- 805. 735.— 2.870.— 52.50 1.890. 1.365. 157. 624. 4.631. 1.452. 6.527. 6.615. 1.505. 2.560. 1.250. 825. 4.375. f32.2 83 '.032.30; J.OOO. >.000.- t.ooo.— ).ooo.I r 2.750.— 1.505.— 84.925.— 522.50 154 342. 164, 25 608, 15 116, 8 58 3 78. 164 3 189. 90. 27, 106. 397- 82. 373. 377- 257 439- 500 44 300. .941.26! .645.— .142.50 .132.50 •675 300.— .960.S i.967.50 .000.— .875.- .000.— .890. .000. 000. .000. 772.50 .OOO. .465.— .OOO. .170.— .OOO. 055.—! 211. 185.. I.OOO." 151. IOO. 153 500.— 420. OOO.— 500.— 756.25 500. 302.50 IOO. f32.684.286.62 157.000. 343.000.— 166.000. 26.000. 616.000. 16.000. 118.000. 8.000. 60.000. 3.000.— 98.000. 164.000. 3.000.- 189.000. 91.000. 27.000. 107.000.— 397.000.- 83.000.- 373.000.— 378.000.- 258.000. 439.000.— 500.000. 44.000. 300.000. 2.750 86.000. 522.50 2 1 [.500.— 185.420 1.000.000. 151.500.— 100.756.25 76.500.— 153.302.50 IOO. f 487.544.17 f39.375.300.01 f39.616.637.87 Rentebetaling gestaakt of achterstallig. Met inbegrip van rente uitgelote fondsen, welke in 1946 doorbetaald is. N.B. Voor rentegevende fondsen, waarvan regelmatig uitloting plaats heeft, is de gemiddelde koers van aankoop (doch niet boven pari) aangenomen; de overige fondsen zijn naar beurskoers per 4 September 1944 berekend. Alle effecten naar beurskoers berekend, zouden een waarde hebben van 39.616.637.87 zooals op dezen staat is aangegeven.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 12