Aandeelhouders. Aandeelen. Kapitaal. Aansprakelijkheid. INTREST. f f f f Bijlage I. 20 LEDEN PERSONEN Leden van den Raad van Toezicht Leden van het Bestuur LOCALE BANKEN Piov. Groningen 70 Banken Friesland 103 Drenthe 56 Overijssel 47 Gelderland 105 Utrecht 39 Noord-Holland 119 Zuid-Holland 115 Noord-Brabant 18 Zeeland 58 Limburg 1 731 Banken AANTAL AANDEELEN Aandeelen Geplaatste aandeelen 5214 ad 500.—2 607 000 Hierop gestort Verplicht 5214 X 50.—260.700.— Vrijwillig bij- of volgestortt.324.30o!— 1.585.000.— Aandeelhouders nog te storten blijft1 022 000 Aansprakelijkheid, geregeld bij art. 18 der Statuten naar het aantal aandeelen 5214 aandeelen X 2.000.—10.428.000 Verplichting tot storting vermeerderd met de aansprakelijkheid 11.450.000. 21 Bijlage II. A. Genoten rente over 1945 van 1. BELEENING u/g 7.597.80 2. EFFECTENontvangen aan coupons onverschenen rente 836.066.24 487.544.17 1.323.610.41 3. INTREST VAN DE RESERVE ontvangen aan coupons onverschenen rente 155.387.92 54.343.33 209.731.25- 4. LEENINGEN aan gemeenten, waterschappen, enz. vervallen rente onverschenen rente 913.277.36 165.755.03 1.079.032.39 5. SCHATKISTPAPIER af te vergoeden rente deelname loc. banken f 21.882.360.52 21.812.374. 6. HYPOTHEKEN vervallen rente onverschenen rente 84.464.56 13.540.05 98.004.61 7. VOORSCHOTTEN op langen termijn onverschenen rente 428.248.46 72.759.43 af te vergoeden rente deelname loc. banken 501.007.89 27.682.06 473.325.83 8. CREDIETEN aan Landbouworganisaties onverschenen rente 32.310.15 1.093.29 33.403.44 9. VOORSCHOTTEN en CREDIETEN aan diversen 7.923.26 10. ZEKERHEIDSSTELLING BELASTINGEN 8.000.— 11. EXPLOITATIE BOERDERIJ 1.611.64 285.70 1.897.34 12. EXPLOITATIE HUIZEN af te verrekenen huur en onkosten 1.588.41 1.061.73 526.68 B. Vergoed aan rente over 1945 voor 25.055.427.01 1. DEPOSITO o/g vervallen rente 21.279.716.86 onverschenen rente 87,772.25 21.367.489.11 2. DIVERSE KASSIERS 19.207.90 3. NEDERLANDSCHE BANK en Agentschappen 58.070.67 4. AANDEELEN rente verplichte stortingen 10.390.33 nog te vergoeden rente verplichte stort. 36. rente onverplichte stortingen 39.474.75 49.901.08 5. DEPOSITO-OBLIGATIES 114.315.— 6. BELEENING o/g1,611.11 21.610.594.87 Saldo intrest 3.444.832.14

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 11