INTREST. EFFECTEN. Bijlage II. 16 A. Genoten rente over 1944 van 1. BELEENING u/g 626.39 2. EFFECTENontvangen aan coupons 857.743.66 onverschenen rente 491.847.01 1.349.590.67 3. INTREST VAN DE RESERVE ontvangen aan coupons 131.161.65 onverschenen rente 50.540.08 181.701.73 4. VOORSCHOTTEN in rekening-courant aan loc. banken 13.50 5. DIVERSE KASSIERS rente in rekening-courant5.306.52 6. LEENINGEN aan gemeenten, waterschappen, enz. vervallen rente 362.383.57 onverschenen rente 69.995.69 432.379.26 7. SCHATKISTPAPIER 8.82o.658.97 8. HYPOTHEKEN vervallen rente 108.765.98 onverschenen rente 16.509.69 125.275.67 9. VOORSCHOTTEN op langen termijn vervallen rente 555.949.60 af te vergoeden rente deelname loc. banken 23.456.61 532.492.99 10. VOORSCHOTTEN en CREDIETEN aan diversen 5.616.64 11. EXPLOITATIE BOERDERIJ opbrengst 2.408.28 te vorderen huur 555 96 2.964.24 12. EXPLOITATIE HUIZEN opbrengst 1.132.98 te vorderen huur j 32.29 1.265.27 11.457.891.85 B. Vergoed aan rente over 1944 voor 1. DEPOSITO o/g vervallen rente 9.529.415.01 onverschenen rente 14.495.19 9.543.910.20 2. KAS-DEPÖTS en HULP-CENTRALES (geschat) 30.000.- 3. AANDEELEN rente verplichte stortingen 10.404. nog te vergoeden rente verplichte stortingen 22. rente onverplichte stortingen37.827.80 48.253.80 4. DEPOSITO-OBLIGATIES 147.595.30 5. NEDERLANDSCHE BANK en Agentschappen 25.234.28 6. BELEENING o/g 2.725.01 9.797.718.59 Saldo intrest 1.660.173.26 17 Bijlage lila. Aangekocht uit het bedrag der deposito's. Nom. waarde NAAM DER FONDSEN Datum der laatst verschenen coupon Koers Loopende rente Waarde der stukken (zonder rente) Waarde der stukken (zonder rente) naar beurskoers 8.800.- 5.000.- 400.- 3.690.300.- I.396.500.- 7^2.000.- I 5.507.700- I 3.OOO.- 4OO.- 4.792.200.- 2.9OO.- I94.OOO.- 148.OOO.- 16.OOO.- 12.000.- I48.OOO.- 719.OOO.- 4O.OOO.- 163.OOO.- 59.500.- 4O.OOO.- 445.OOO.- I3.OOO.- 79.OOO.- 71.000.- 201.000.- 302.000.- 117.000.- 46.000.- 5.000.- 29.000.- 91.000.- 240.000.- 207.000.- 420.000.- 10.000.- 67.000.- 6.000.- 215.000.- 12.000.- 11 I.OOO.- 151.000.- 61.000.- 24.000.- 546.500.- 250.000.- 25.000.- 90.000.- 335.000- 861.000.- 158.000.- I.OOO.- 351.000.- 183.000.- 4 4 4 4 3y2 3% 3/2„ 3 3 3-3H 21/2 3 3% 3% 31/2 3%,, 3% 3M, 3y2 31/2 3% 3y2 33/2 3y2 33/2 3 33/2 3% 3V2 3V2 3 3y2 3y2„ 3 3 3 3% 3y4 31/2 3y2„ 3y2„ 3y2 4 2y2 3y2 3-3H„ 3 2'/i-3». 23/2 23/2 33/2 33/2 33/4 3 Oblig. Cert. Oblig. Nederland 1940 I 1940II 1940 II (met bel, fac.) 1941 1941 1942 1943 1936 1937 1938 N.W.S '44 Ned. Indië 1937 A Alkmaar 1937 II Amsterdam 1861 1905 1936 1937 I 1937 II 1937III 1937 V 1937 VI 1937 VII 1937 VIII Apeldoorn 1937 II Arnhem 1937 I de Bilt 1938 Dordrecht 1937 II Eirdhoven 1937 III Enschedé 19371 1937 II Gelderland 1938 Gouda 1937 I 's-Gravenhage 1937 II 1937 III Gemeente Groningen 1938 I Haarlem 1938 Heerlen 1937 Helmond 1938 Hengelo (O.) 1937 III 1937IV 's-Hertogenbosch 1937 Hillegom 1937 Hilversum 1941 1938 (10 jar.) Leiden 1937 II Noord-Holland 1938II 1938III 1938III 1938 II (8 jar.) 1938 IV (9 jar.) Nijmegen 1937 III 1937IV 1938 III 1938 Transporteeren 15 15 15 Aug. Oct. Aug. Nov. Dec. Juli Dec. Juli Sept. Juli Oct. Aug. Nov. Dec. Aug. Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Oct. Juli Aug. Oct. Juli Aug. Oct. Sept. Juli Sept. Juli Sept. Aug. Sept. Aug. Sept. Aug. Sept. Aug, Sept. Sept, Oct. Juli 100 94 99 100 98 Va 99% 99% 100 94V, 97 'I, S2'/2 96% 99'/, 997, 997, 977, 987, 99 99 997, 997, 100 100 983/, 997, 967, 100 100 997, 997, 977, 997, 100 987, 100 957, 99 100 997, 100 99 99 100 997, 987, 867, 95'/, 96'/, 997, 997, 100 100 100 100 146.67 50, 4-— 55-354.50 6.109.69 2.164.17 248.769.35 32-50 6. 47-922, 36.25 455- 1-295. 233.33 70. 43'-67 10.485.42 700. 2.377.' 694.17 35o.— 2.595.83 75.83 691.25 1.242.50 2.763.75 4.404.17 >•023.75 805. 72.91 2I7.50 I.O6I.67 4.200. 2.070, 6.300.— 100. 879.37 65.- 3.135.42 140. 1.618.75 1.761.67 1.016.67 200. 6.375.83 1.875. 187.50 562.50 2.093.75 5.381.25 2.765, 17.50 5..70375 2.745 3.690. 1.370. 739. ,>5.4>o. >3- „4-672. 2. 187. >47- 15. 11. >44- 705. 39. >6i. 59- 39- 445- 13. 78. 70. 194. 302. 117. 45- 4- 28. 90. 240. 204. 420. 9- 66. 6. 213. 12. 109. >49- 61. 23. 539. 217. 23. 87. 333- 856. 158 351 183. 800. 700. 396. 300. 315.63 217.50 776.88 .000. 379 395- ■392.50 937.50 .815. .920. •940.— .300. .518.75 .600. .370.— 053.75 .800. .000.- .000. .012.50 .467.50 .467.50 .000. .000.- 655.— •975.— ,311.25 545- .000. ,412.50 ,000. ,562.50 330. ,000. 118.75 ,000. .890. .490. ,000. .820. .668.75 ,187.50 ,968.75 .187.50 743-75 .695 OOO. OOO. OOO. OOO. f 442.834.92 £33.082.436.26 f33.290.586.62 3.690.: 1.386.1 736.1 ,15.401, I3.C

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 9