Onderling Waarborgfonds. Aandeelhouders. Aandeelen. Kapitaal. Aansprakelijkheid. 14 Opgericht krachtens art. 54 (thans art. 9 sub 3) der statuten van de Centrale Bank. WAARBORGFONDS A Centrale Bank 210.305.58 Geldleening 104.000.— Onverschenen rente 1.516.67 315.822.25 i Loopende schadegevallen 1.500. Vermogen 314.322.25 315.822.25 RESULTATEN WAARBORGFONDS A over 1944 Belasting Voordeelig saldo 1.496.59 8.382.83 9.879.42 Intrest 8.158.70 Terugontvangen uitkeering 1.720.72 9.879.42 WAARBORGFONDS B Centrale Bank 36.519.62 Geldleening 66.000. Deelname gemeenteleeningen op langen termijn 172.500. Onverschenen rente 4.337.08 279.356.70 Vermogen 279.356.70 279.356.70 RESULTATEN WAARBORGFONDS B over 1944 Belasting Voordeelig saldo 1.313.66 7.487.81 8.801.47 jj Intrest 8.801.47 8.801.47 De in de resultatenrekeningen vermelde belasting hebben betrekking op een ambtshalve opgelegden aanslag Vermogensbelasting, welke aanslag vermoedelijk ten onrechte is opgelegd. Onderhandelingen om restitutie te verkrijgen worden nog gevoerd. 15 Bijlage I. LEDEN AANTAL AANDEELEN PERSONEN Leden van den Raad van 6 Leden van het Bestuur 5 LOCALE BANKEN 11 Piov. Groningen 70 Banken 414 Friesland 103 844 Drenthe '56 336 Overijssel 46 385 Gelderland 105 957 Utrecht 39 253 Noord-Holland 119 766 Zuid-Holland 115 829 Noord-Brabant 18 80 Zeeland 58 332 Limburg 1 6 5202 730 Banken 5213 Geplaatste aandeelen 5213 ad 500.2.606.500. Hierop gestort Verplicht 5213 X 50.260.650. Vrijwillig bij- of volgestort1.309.000. 1.569.650.— Aandeelhouders nog te storten blijft1.036.850. Aansprakelijkheid, geregeld bij art. 18 der Statuten naar het aantal aandeelen 5213 aandeelen X 2.000.10.426.000. Verplichting tot storting vermeerderd met de aansprakelijkheid11.462.850.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 8