OVERZICHT VAN DEN OMZET. 1943 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 II 1 1 II 1 1— 1944 34 Terugbetaald Ontvangen Meer terugbetaald dan ontvangen Meer ontvangen dan terugbetaald In rekening-courant 1943 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 22.817.361 25.509.923 38.983.461 39.099.873 31.015.431 24.801.658 42.739.208 55.i53.478 19.853.601 24.493.450 22.352.926 28.432.187 46 29 58 ro 52 78 85 72 77 99 57 38.232.331 30.979.297 44.036.293 40.150.296 54.491.965 31.633.555 52.220.211 55.369.165 59.467.013 54.690.978 52.699.878 55.432.650 80 85 47 81 67 13 37 86 ■9 57 38 63 15.414.970 5.469.374 5.052.831 1.050.423 23.476.534 26.831.896 9.481.002 215.687 39.613.412 30.i97.527 30.346.951 27.000.463 34 56 89 7i 15 35 52 14 19 80 39 06 375.252.563I63 589.403.638I73 214.151.075I10 Terugbetaald Ontvangen In rekening-courant Meer terugbetaald dan ontvangen Meer ontvangen dan terugbetaald M4 Januari 25.748.685 14 43.670.343 16 17.921.658 02 Februari 26.950.192 83 43.875.620 37 16.925.427 54 Maart 23.843.410 42 51.405.429 19 y 27.562.018 77 April 25.334.584 39 48.061.635 45 22.727.051 06 Mei 22.571.658 91 47.S89.902 40 25.318.243 49 Juni 24.03C533 74 48.3u.414 1 r 24.279.880 V Juli 27.650.864 30 63.784.627 18 36.133.762 88 Augustus 16.943.292 22 41.658.349 76 24.715.057 54 September 11.565.476 40 23.481.893 26 11.916.416 86 October 6.163.098 09 19.718.481 05 13.555.382 96 November 6.714.796 19 21.306.639 40 14.591.843 21 December 6.851.329 08 38.506.973 10 31.655.644 02 224.368.921:71 491.671.308 43 267.302.386 72

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 18