Overzicht van de Verlies- en Winstrekeningen der laatste tien boekjaren. BATEN. LASTEN. 51 I Overzicht van de toe- en uittreding van leden (Vereenigingen) der Centrale Bank gedurende de zes en veertig boekjaren. '935 j S 9 c. Nieuwe rekening Meubilair 1935 Saldo vorige rekening Betaling bij Toetreding Intrest Jaarl. bijdrage ingevolge art. 17 der Statuten Provisie Koerswinst effecten Accountantskosten Onkosten (Inspectie, Adin. en Jur. Afd.) Materiaal Afschrijving en reserveering Diversen Sociale lasten Expl. kantoorgebouw Recherches Zegelkosten Kosten bedoeld bij de art. 30, 41 en 49 der Statuten Belastingen en assuranties Subsidie Boerenleenbanken Onderling Waarborgfonds Kapitaal voor Bijz. Doeleinden Winstsaldo WINSTVERDEELING. Te boeken op a. Reserves b. Afschrijven op Gebouwen 1936 193; 1938 1939 5 590.560 65.066 37.897 693-529i9I 725.353 65.386 29.371' 820.111 1940 '4 160.130 13 3i 01 86 953.009:31 694.218 65728 32.932 155.5ii 5 1.173.863 76.213 36.711 1.442.304 218.664 698.110 77.849 25.901 I 1941 1942 1943 '944 1.020.526I02 3.600 303.772 7.850 2.501 110 38.744 9.709 1-559 14.460 3-395 9.704 150 6.000 100.000 191.972 3.600 305.779 5.586 209.822 35.714 12.683 1.278 22.422 95 3-444 22 8.192 j 6.000 48 205.587 693.52991 174.114 12.044 5.813 820.111 67 '4 3.400 312.227 9.860 221.145 28 39.301 11.608 686 15.516 3.788 10.972 6.000 318.473 953-009 3' 3.900 317.520 7-I4I 627.259 11.962 42.674 I I.59I 367 12.901 5.^45 12.514 150 389.076 1.442.304 31 94 01 07 36 39 32 99 l6 3.900 321.035 9786 I I I.I80 20.8I4 46.008 10.035 443 5.827 2.634 13.827 6.000 131.032 5 664.867 76.785 28.855 27.632 929.177 92 1 469.032 87 98 1.020.526I02 34.023 10.000 1-434 160.130 125.000 35.369 2.592 155.511 150.000 90 16.539 79 3.872 19 218.664 338.000 32 96 i 64! 131.032 87 3.900 349.187 9.903 12.495 1.852 47.323 10.640 157 3.193 4.357 8.036 150 56.000 421.981 929.177 224.894 197.086 87 1.617.781 82.895 97-449 1.798.127 34 1.388.084 95.180 158.228 3-074 1.644.568 27 4.100 385.765 13-434 719.259 342 54-091 11.264 43 8.416 3.238 1-975 50.000 28 546.195 74 40 191.97248 205.58767 318.473188 389.0761921 469.03287 421.9S1I28 Behoudens goedkeuring der Algemeene Vergadering. 1.798.127 525.000 21.195 4-300 424.248 26.068 651.179 I 1.865 73-433 11.542 99 2.594 4-440 207.462 22 7-333 73 2.333 898.207 110.576 200.930 20.850 1.232.899 68 1.660.173 133.975 42.751 13.826 1.850.726167 4.300 440.529 13.446 330.769 23.674 73.825 10.534 85 7.191 62 3.696 8oi 187.714 3411.644.568:27 225.000 2.333 546.195(12 227.33373 73 137.132 04 1.232.89968 1.850.726 4.300 445.551 24.149 592.990 58.939 87.225 n.930 3.094 1.916 144 400 476.227 125.000 12.132 04 137.132I04 475.000 1.227 40 476.227140 PROVINCIËN Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht N.-Holland Z.-Holland Zeeland N. -Brabant Limburg 1914 1915 1 1917 1 00 i - 1919 '920 1921 S. n ro N I fN Os 1 Os tT srs N I N Os Os *0 1 Os I S, 1 1927 1928 g 1930 co I 42 I 63 42 2 24 67 28 79 81 27 4 458 19 3 3 6 1 2 5 —I 6 4 3 2 1 36 26 1 21 1 44 1 25 4 4 4 4 I 1 1 - I j ij 21— 5 1 73.-2—2—1;— 221 1 1 1 1 1 14394 I 6 4 3 3 1 2 131 3 1 1 34 '3 3 28 2 11 1 3 - i 1 1 1 11916 7 1 1 2 1 1 1 1 5 2 1 1 11 11 1 70 103 56 46 105 39 119 115 58 18 730 In 1944 hebben geen veranderingen plaatsgehad.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 16