EFFECTEN. 18 VERVOLG. Nom. waarde NAAM DER FONDSEN Datum der laatst verschenen coupon Loopende rente Waarde der stukken (zonder rente) 157.000.— 343.OOO.- 166.OOO.— 2Ó.OOO.— 616.OOO.— 16.000.— I 18.000.— 8.000.— 60.000.— 3.000.- 98.OOO.— 164.OOO.— 3.000.- 189.OOO.— 100.000. 27.000.— 107.000.— 397.000.— 83.000.— 373.000.- 378.000.— 258.000.— 446.000.— 500.000.— 44.000.— 300.000.— 10.000.— 89.000.— 1.000.— 150.000.— 127.000.— 101.000.— 58.750.- 50.000.— 89.000.— 1.000.— 3 y2% 3V2 31/2 31/2 3y2 3y2 M 3-3 j/2„ 3% 3y2 ft 3 3 3y2 3y2 3 3 3y2 3y2 3y2„ 3y2 3y2 3% 31/2 3y2 3 4V2 3y2„ 5 3y2 I 5 „I T ransport Oblig. Rotterdam 1937 le5e leening 1937 6e leening Schiedam 1937 I 1937 II Tilburg 1937 I Gem. Utrecht 1937 III Voorburg 19381 Winschoten 1937 Winterswijk 1937 I Zeeland 1937 Zuid-Holland 1938 II Zwolle 1937 Bank voor Nederl. Gemeenten 1937 II 1938 Mij. voor Gemeente Crediet (20 jar. Pandbr- Arnhemsche Hyp. Bank Dordrechtsche Friesch-Gron. Mij. voor Hyp. Crediet Nederlandsche Hyp. Bank Utrechtsche Westlandsche Oblig. Drinkw. leiding N.W. Utrecht 1937 Utrechtsch Strooml.Bedrijf Bataafsche Petroleum Mij '44 Aand. Cert. i Aand. Western Pacific Haagsche Tramweg Mij. Semarang-Cheribon 1918 Amsterdamsche Bank Incasso Bank aand. Nederlandsche Bank Nederl. Hand. Mij Twentsche Bank Nederl. Scheepvaart Unie Coöp. Grondkap.b. v.d. L. (10% gest.) TOTAAL Oct. Nov. Sept. Juli Sept. Nov. Sept. Oct. Juli Sept. Juli Nov. Sept. Juli Nov. Dec. Aug. Sept. Juli Dec. 98V2 993/4 987» I 993/4 9978 100 987s 100 8ov2 100 100 i 100 993/4 100 99Vo 100 99 100 993/4 995/8 100 100 100 100 i 11 983/4 I 52V4 141 146 150 171V2 153 17274 100 f 442.834.92 1.373-75 2.000.83 1.936.67 455. 7.186.67 93.33 1.180. 93-33 700. 22.50 735- 2.870. 52.50 1.890.— 1.500. 157.50 624.17 4.631.67 1.452.50 6.527.50 6.615. 1.505.— 2.601.67 1.250. i.557.5o f33 f 491.847.01 .082.436.26 154.645 342.142.50 164.132.50 25.675.- 608.300. 15.960. 116.967.50 8.000. 58.875. 3.000.— 78.890. 164.000. 3.000.— 189.000. 99.750.— 27.000. 106.465. 397.000.— 82.170. 373.000. 377.055. 257.032.50 446.000. 500.000.- - 44.000. 300.000. 2.750.— 87.887.50 522.50 211.500. 185.420. 151.500. 100.756.25 76.500. 153.302.50 100. t38.994.735.01 f39.241.937.87 Rentebetaling gestaakt of achterstallig. N.B. Voor rentegevende fondsen, waarvan regelmatig uitloting plaats heeft, is de gemiddelde koers van aankoop (doch niet boven pari) aangenomen; de overige fondsen zijn naar beurskoers per 4 September 1944 berekend. Alle effecten naar beurskoers berekend, zouden een waarde hebben van 39.241.937.87 zooals op dezen staat is aangegeven. 19 Bijlage Illb. Aangekocht ter belegging der Reserve. V 0 Nom. waarde Pi f 448.800. 4 647.300.— 3y2 458.300.— 31/2 68.000. 31/2 5.000. 3 1.756.400. 3-3H 44.500.— 3 300.000. 3 IO.OOO. 31/2 97.000. 31/2 14.000. 3% 23.000. 31/2 9.000. 31/2 17.000. 31/2 17.000. 31/2 22.000. 31/2 185.000. 3y2 2.000. 3M> 65.000. 3 168.000. 3 104.000. 3y2 36.000. 31/2 6.000. 3y2 15.000.— 31/2 65.000. 31/2 19.000. 3% 17.000.— 31/2 41.000. 31/2 56.000. 3y2 40.000. 3% 80.000. 3% 14.000. 31/2 91.000.— 31/2 108.000.— 3y2 32.000. 3y2 30.000. 3y2 45.000, 4y2 399.000. 3y2 31.000. 3y2 25.000. 5 9.000. 31/2 43.000.— 39.000. II.OOO. NAAM DER FONDSEN Datum der laatst verschenen coupon Koers Loopende rente Waarde der stukken (zonder rente) Waarde der stukken (zonder rente) naar beurskoers Oblig. Nederland 1941 1941 1942 1943 1936 1938 Nederl.-Indië 1937 1937 A Amsterdam 1937II 1937 III 1937 IV 1937 VII 1937 VIII Arnhem 1937 I Eindhoven 1937 1 Enschedé 1937 II 's-Gravenhage 1937 I Hengelo (O.) 1937 III Noord-Holland 1938 Nijmegen 1938 Rotterdam 1937 IV 1938 Schiedam 1937 I Gemeente Utrecht 1937 II Winterswijk 1937 I M Mij. voor Gemeente Crediet Pandbr. Arnhemsche Hyp. Bank Bataafsche Dordrechtsche Friesch-Gron. 's-Gravenhaagsche Mij. voor Hypothecair Crediet Nederlandsche Hyp. Bank Utrechtsche Westlandsche Werkspoor Oblig. Bataafsche Petroleum Mij. 44 Aand. Nationaal Grondbezit 1942 Semarang-Cheribon 1926 Waterschap „de Linde" Amsterdamsche Bank Nederlandsche Bank Nederlandsche Scheepv. Unie TOTAAL 15 Aug. 15 Nov. 1 Dec. 15 Juli Dec. Sept. Aug. Oct. Juli Aug. Nov. Juli Sept. Aug. Juli Juli Oct. Sept. Oct. Nov. Juli Nov. Sept. Nov. Juli Nov. Aug. Oct. Nov. 100 98 >/8 99% 99% 100 97 963/, %;'g 99 99 99 V, 100 100 997, 9972 9972 100 99V8 997„ 100 98V2 100 9878 100 98Vg 99 100 98 9972 100 997„ 99 100 993/„ 99''/B 100 100 100 97V2 527, 100 141 149 1727, 6.732 2.831.94 1-336.71 1.090.83 12.50 17.564 556.25 2.250.— 175. 1.414.58 204.17 ■34-17 52.50 297.50 198.33 320.83 2.697.92 29.17 975.- 2.520. 910. 315.— 70 175.— 758.33 166.25 99.17 717.50 326.67 466.67 466.67 245.— I.592.50 I.89O.- 186.67 437.50 271.25 52.50 f 50.540.0 f 448.8OO. 635.l63.I2 456.58l.38 67.575.— 5.000. I7I2.490. 43.053.75 290.62 5. 9.900. 96.030. 13.895. 23.000. •9.OOO. l6.872.50 16.915 2 I.89O.— 185.OOO.— I.982.5O 64.837.50 168.000. IO2.44O. 36.OOO. 5.932.50 I 5.OOO. 63.78l.25 l8.8lO. I7.OOO. 4O. I 80. 55720. 4O.OOO. 79.800. 13.860. 9I.OOO. IO7.73O.— 31.880. 3O.OOO. 45.000. 399.000.— 30.225 i3.062.5O 9.000. 60.630. 58.1 IO. l8.947.50 f 5.669.719.5O f 448.800. 642.849.8l 455.I49.I9 67.532.5O 5.OOO. I756.4OO. 42.6o8.75 285.OOO. IO.OOO. 97.000. I4.OOO. 23.OOO. 9.OOO. 17.OOO. 17.OOO. 22.000. I85.OOO. 2.000.— 65.OOO. 168.OOO.— IO4.OOO. 36.OOO. 6.OOO. i5.ooo.; 65.000. 19.000. 17.000. 41.000. 56.000. 40.000. 80.000. 14.000. 91.000.— 108.000. 32.000. 30.000. 45.000.— 399.000.— 31.000. 13.062.50 9.000. 60.630. 58.1 IO. 18.947.50 f5.721.090.25 Rentebetaling achterstallig. N.B. Voor rentegevende fondsen, waarvan regelmatig uitloting plaats heeft, is de gemiddelde koers van aankoop (doch niet boven pari) aangenomen; de overige fondsen zijn naar beurskoers per 4 September 1944 berekend. Alle effecten naar beurskoers berekend, zouden een waarde hebben van f 5.721.090.25, zooals op dezen staat is aangegeven.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 10